Přednáška - Románské fresky a desková malba ve Španělsku
Přednáška Pro dospělé
Románské fresky a desková malba ve Španělsku
Kdy 27. 9. 2023 | 17:00

Vstupné 60 Kč

Cyklus přednášek o výtvarném umění, architektuře, historii ve spolupráci s ARS VIVA spol. s r.o.

www.arsviva.cz

Poté, co se podařilo křesťanskému obyvatelstvu Iberského poloostrova zadržet nápor muslimských nájezdníků a stabilizovat alespoň částečně poměry, došlo v průběhu 12. a počátkem 13. století k výstavbě nových kostelů, které byly vymalovány freskami a vyzdobeny malovanými oltáři. Díky tomu, že řada fresek byla restaurátorsky sňata a přenesena do muzejních prostor, ušly častému osudu kostelů vypalovaných levicovými anarchisty během občanské války. Díky tomu můžeme dnes pozorovat a oceňovat tyto evropsky významné projevy jak v oblasti kastilské (León) tak především z horských oblastí Katalánska (najdeme je v Katalánském národním muzeu v Barceloně, ale i v dalších provinčních katalánských muzeí). Výjimečná je i výmalba královského pohřebiště sv. Isidora v Leónu. Přednáší prof. PhDr. Pavel Štěpánek, PhD.