Přednáška - Poutě do Svaté země
Přednáška Pro dospělé
Poutě do Svaté země
Kde Barrandov
Kdy 27. 11. 2023 | 17:00

Vstupné zdarma

Tam, kde se narodil a zemřel Ježíš Kristus
Přednáškový cyklus: Na cestách

Terra sancta – Svatá země byla od nepaměti pro křesťanské věřící pojmem. Bylo to území, kde bylo lze chodit ve šlépějích Ježíše Krista a připomenout si jak jeho život, tak mučednickou smrt. Do Svaté země směřovaly od středověku i kroky českých poutníků, méně už křižáckých bojovníků. Trend navštívit Svatou zemi nabyl pak důležitosti – a stal se de facto módou – v raném novověku. V povídání vzpomeneme na české poutníky a cestovatele, kteří se rozhodli tuto vzdálenou zemi navštívit a poznat. Někteří z nich o své cestě zanechali též – pro nás velmi cenná! – psaná svědectví.

Několik kapitol o českých dobrodruzích, kteří se vypravili vstříc novým obzorům a krajům. Přednáší Jakub Rychtar.