Přednáška - Album velezrádců: čs odboj doma i za hranicemi
Přednáška Pro dospělé
Album velezrádců: čs odboj doma i za hranicemi
Kdy 19. 9. 2023 | 17:00

Vstupné 60 Kč

Zrození státu – aneb vznik Československa známý i neznámý

Cyklus čtyř přednášek se pokusí představit méně známá fakta a příběhy spojené se vznikem a prvními lety Československa. Přiblíží komplikovaný vznik prvního odboje, za jehož úspěchem rozhodně nestáli jen Masaryk, Beneš a Štefánik, zaměří se na to, jak na vznik nového státu reagovali Němci a Slováci, a pokusí se ukázat, jaké konflikty a střety formovaly podobu první Československé republiky.

Album velezrádců, aneb československý odboj doma i za hranicemi

Československý odboj za první světové války netvořili jen Tomáš Garrigue Masaryk, Edvard Beneš a Milan Rastislav Štefánik. Vznik samostatného státu byl výsledkem snah stovek a tisíců dnes již zapomenutých lidí, jejichž představy o novém státě se od jeho konečné podoby často výrazně lišily. Přednáška tak představí zlomové momenty v procesu formování československého domácího a zahraničního odboje a připomene některé jeho čelné příslušníky, jejichž plány na československou budoucnost se nakonec neprosadily.

Přednáší PhDr. Tomáš Bandžuch, Ph.D. (1986), který absolvoval studium historie a politologie na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy. Věnuje se především problematice nacionalismu s důrazem na první polovinu dvacátého století. Je autorem knih Slovenské vize (o slovenském odboji za první světové války) a Hitlerovo svobodné město (věnované roli Gdaňsku v německo-polských vztazích před druhou světovou válkou) a také řady odborných i populárních článků.