Literatura - Dopisy od Sisi
Literatura Pro dospělé
Dopisy od Sisi
Kdy 12. 9. 2023 | 17:00

Vstupné zdarma

Uvedení knihy Dopisy od Sisi: Dosud nezveřejněná korespondence císařovny a vyprávění autorky Dagmar Beňakové o tom, jak se učila číst písmo kurent a co nového se dozvěděla z osobních dopisů rakouské císařovny Alžběty, zvané Sisi, o její rodině.

„Moje písmo je jako já, nedá se spoutat,“ prohlásila sama o sobě císařovna Alžběta.

O rakouské císařovně Sisi bylo napsáno mnoho knih. Jen málo z nich ale vychází z autentických primárních pramenů. A ještě méně se jich opírá o její vlastnoručně psané dopisy. Co svěřovala Sisi adresátům svých dopisů? Jaký k nim měla vztah? Co o ní vypovídá její osobitý rukopis? Jak se její písmo a vedení korespondence měnilo v čase? Dopisy od Sisi představí Alžbětu v různých životních etapách, se všemi jejími radostmi i bolestmi.

Během večera se můžete těšit na prezentaci knihy, vyprávění autorky o tom, jak se začala učit číst kurent (německou obdobu novogotického kurzívního písma), a poté se dozvíte více o císařovnině rodině. Poznáte blíže Sisiny rodiče, bratry i skandální sestry, a také její děti. Dostatečný prostor bude na závěr věnován Vašim dotazům. Autorce bude ctí podělit se s Vámi o výsledky svého mnohaletého bádání.

Po celou dobu akce bude k vidění replika Sisiných šatů, kterou exklusivně pro tuto prezentaci zhotovila Olga Kaňoková z Plzně, a to podle nejstarší dochované Alžbětiny fotografie, kterou naleznete mezi snímky z rodinného alba císařovny právě v knize Dopisy od Sisi. Na místě bude možné si pořídit knihu s podpisem autorky.

O autorce:
JUDr. PhDr. Dagmar Beňaková, Ph.D., LL.M. vystudovala Právnickou fakultu a rovněž Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze (obor německá a rakouská studia). Na obou fakultách v minulosti externě vyučovala. Absolvovala řadu zahraničních pobytů. Nyní pracuje na MZV ČR. Již od dětství putuje po stopách císařovny Alžběty Rakouské, zvané Sisi. Stejně intenzivně sbírá a studuje literaturu o císařovně, a to nejen v češtině, ale především v němčině a dalších jazycích. K tomuto tématu také vyhledává v archivech a knihovnách primární prameny. V Gradě vyšly její knihy: Toulky po stopách císařovny Sisi (2022) a Za sluncem po stopách císařovny Sisi (2023).