Kurz - Virtuální město
Kurz Pro seniory
Virtuální město
Kdy 29. 11. 2023 | 10:00

Vstupné zdarma

Trénink paměti a dalších kognitivních funkcí pro seniory

Kognitivní trénink pro seniory je organizován ve spolupráci s Národním ústavem duševního zdraví. Trénink bude probíhat dvakrát týdně v prostorách městské knihovny (každé pondělí a středu) po dobu 8 týdnů. Před zahájením a po ukončení tréninku absolvujete s psychologem také krátké vyšetření poznávacích dovedností, které Vám poskytne informaci o tom, jak jsou na tom vaše kognitivní schopnosti a nám poskytne informaci o tom, jak byla intervence účinná.

Během tréninku absolvujete jednou týdně s trenérem paměti různorodá cvičení zaměřená na nácvik paměťových strategií a dalších užitečných pomůcek, které můžete pak prakticky uplatnit v běžném životě, pokud se snažíte si něco zapamatovat, nebo se potřebujete orientovat na novém místě. Osvojené strategie si pak další den procvičíte v tréninkových hrách v prostředí virtuálního města se speciálními virtuálními brýlemi. Vše je bezpečné a bude probíhat pod zkušeným dohledem.

Během těchto virtuálních her si procvičíte simulace různých situací, kde můžete dříve naučené strategie využít. Příkladem jsou hry zaměřené na paměť (virtuální nakupování, prohlídka hradu), prostorová orientace a paměť (navigace ve městě), nebo pozornost (Mouchy, Střelnice). Tréninku se mohou účastnit osoby starší 60 let bez závažných poruch zraku (lze využít běžnou korekci dioptrických brýlí) a neurologických poruch (zejména epilepsie, závažná porucha rovnováhy).

Podmínky účasti:

  • podepsání informovaného souhlasu z důvodu sledování efektivity tréninku
  • absolvování vyšetření kognitivních funkcí před tréninkem a po něm
  • možnost docházet do knihovny na trénink 2× týdně 

Tréninku se mohou účastnit osoby starší 60 let bez závažných poruch zraku (lze využít běžnou korekci dioptrických brýlí) a neurologických poruch (zejména epilepsie, závažná porucha rovnováhy, střední nebo závažná forma neurodegenertivního onemocnění – demence.

Pozor! Je třeba si rezervovat místo na e-mailové adrese: martina.sedova@mlp.cz. Trénink probíhá každé pondělí a středu od 23.10 do 13.12. 2023 vždy od 10:00 do 12:00.

Mohlo by vás zajímat:

Tento program vznikl ve spolupráci NUDZ a 3dsense za podpory Technologické agentury ČR a aktuálně testujeme jeho zapojení do praxe.