Přednáška - Budování státu, aneb těžké začátky Československa
Přednáška Pro dospělé
Budování státu, aneb těžké začátky Československa
Kdy 12. 12. 2023 | 17:00

Vstupné 60 Kč

Zrození státu

Vznik Československa rozhodně nepřinesl klid a stabilitu. Mladá republika totiž musela čelit územním nárokům prakticky všech svých sousedů i s nástupu radikálně levicových sil. Československé úřady se navíc musely vypořádat s celou řadou dalších problémů diplomatického, sociálního a hospodářského rázu, z nichž některé byly dědictvím po rakousko-uherské monarchii a další zase důsledkem vyhlášení nezávislosti. Přednáška tak na několika příkladech z let 1918 a 1920 ukáže, že podoba meziválečného Československa, rozhodně nebyla samozřejmostí.

Přednáší PhDr. Tomáš Bandžuch, Ph.D. (1986), který absolvoval studium historie a politologie na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy. Věnuje se především problematice nacionalismu s důrazem na první polovinu dvacátého století. Je autorem knih Slovenské vize (o slovenském odboji za první světové války) a Hitlerovo svobodné město (věnované roli Gdaňsku v německo-polských vztazích před druhou světovou válkou) a také řady odborných i populárních článků.