Přednáška - Pražské plynové lampy
Přednáška Pro dospělé
Pražské plynové lampy
Kdy 12. 12. 2023 | 15:30

Vstupné zdarma

Přednáška s promítáním fotografií z cyklu Pražské úterky

Letos Praha slaví 300 let od zavedení prvního stálého veřejného osvětlení ulic. Tvořilo jej tehdy 121 olejových luceren, které byly v roce 1723 rozmístěny na Královské cestě u příležitosti příjezdu císaře Karla VI. na korunovaci do Prahy.

Plynové lampy svítí v historii pražského osvětlení ulic nejdéle. 138 let na svítiplyn – od roku 1847, kdy byla zprovozněna první plynárna v Karlíně, až do roku 1985, kdy plyn zhasl na posledních historických kandelábrech na Hradčanech. 21 let pak na zemní plyn – od roku 2002, kdy se plynové lampy vrátily na Staré Město až dodnes, kdy jich 670 svítí na celé Královské cestě. S plynovými lampami se do ulic vrátila i tradiční profese lampáře, kterého můžete nyní v době adventu potkat na Karlově mostě.

Přednášet bude vedoucí Plynárenského muzea, historik plynárenství a příležitostný lampář pražských plynových lamp Jan Žákovec.

Pozor! Kapacita je omezena. Je třeba si rezervovat místo na telefonním čísle +420 222 113 555.