Film - Den lidských práv: Třetí konec hole
Film Pro dospělé
Den lidských práv: Třetí konec hole
Kdy 10. 12. 2023 | 18:00

Vstupné zdarma

Slovensko 2023, režie: Jaro Vojtek, 88 min.

Dokumentární mozaiku tvoří čtyři příběhy ze slovenských romských osad. Protagonisté nezapadají ani do majoritní společnosti, ani do vlastní komunity. Důvodem je sexuální orientace, náboženská víra nebo tělesné postižení. Z věcné observace jejich boje o důstojný život je ale patrné, že nezahořkli. Naopak v sobě den co den nacházejí sílu a naději k překonávání běžných překážek a vystupování mimo škatule, do nichž byli situováni druhými lidmi i svým původem. Od ostatních přitom nežádají víc než to, s čímž sami nemají problém – schopnost chápat a přijímat své bližní v jejich jinakosti.

Projekci oceňovaného filmu ke Dni lidských práv připravili kancelář OSN v ČR a Úřad zmocněnkyně vlády ČR pro lidská práva ve spolupráci s MFDF Ji.hlava. Po filmu následuje diskuse s tvůrci.