Přednáška - Pohled do srdce islámské mystiky
Přednáška Pro dospělé
Pohled do srdce islámské mystiky
Kdy 30. 1. 2024 | 19:00

Vstupné 60 Kč

Poselství, které imám Abú al-Qásim al-Qušajrí (986–1072) shrnul do svého slavného Traktátu, bývá všeobecně pokládáno za nejoblíbenější a nejautoritativnější klasické shrnutí učení súfismu (mystické dimenze islámu). Dodnes jej súfijové rádi využívají pro didaktické potřeby, neboť Qušajrí nezamýšlel jen přehledně shrnout učení duchovních mistrů předchozích generací, jejich pojmosloví i nauku o mystické cestě, ale zároveň chtěl přesvědčivě ukázat, že toto učení je plně ve shodě s islámem, jak jej chápaly rané muslimské autority. Přednáška bude spojena s četbou komentovaných ukázek z připravovaného dvousvazkového českého překladu tohoto skvostu středověkého arabského písemnictví.

Přednáší český islamolog a arabista Doc. PhDr. Bronislav Ostřanský, Ph.D., (1972) který působí jako vědecký pracovník Orientálního ústavu AV ČR a přednáší na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Vedle své práce odborné se zabývá také popularizací a věnuje se rovněž překládání ze středověkého arabského islámského písemnictví.