Průkazy, které můžete používat v knihovně

Čtenářský průkaz

  • Čtenářský průkaz Městské knihovny v Praze. Průkaz je nepřenosný.

Lítačka

  • Lítačka je čipová karta pro městskou hromadnou dopravu v Praze, která nahradila kartu Opencard. Vydavatelem je Magistrát hl. m. Prahy, respektive společnost Operátor ICT.

In Karta

  • In Karta Českých drah. Jedná se o čipovou kartu, díky které mohou cestující čerpat různé slevy při nákupu jízdenek, je možno využívat ji jako nosič vybraných jízdenek nebo jako elektronickou peněženku.

ISIC

  • ISIC (International Student Identity Card) je jediný celosvětově uznávaný doklad prokazující status studenta střední, vyšší odborné nebo vysoké školy a vybraných jednoletých pomaturitních studijních oborů. Pozor! Knihovna akceptuje pouze platné průkazy ISIC. Z technických důvodů nelze v knihovně využít průkazy ISIC vydané Vysokou školou obchodní v Praze a ISIC vydané mimo školu (vydávané na 1 rok a neobsahující čipovou technologii).
Jak prodloužit čtenářský průkaz? Čtěte zde >>>
Za co se platí Kolik to stojí
Registrace na rok pro dospělé s kartou (Lítačka, ISIC, In Karta) 60 Kč
Registrace na rok pro dospělé s čtenářským průkazem 80 Kč
Registrace na rok pro děti do 15 let Zdarma
Registrace na rok pro seniory nad 70 let a držitele průkazu TP, ZTP/ZTP-P Zdarma
Registrace na rok pro právnické osoby (instituce) 80 Kč za každou určenou fyzickou osobu
Vystavení duplikátu čtenářského průkazu 20 Kč

Ztratili jste průkaz?

Ztrátu průkazu je potřeba nám nahlásit co nejrychleji, aby nedošlo k jeho zneužití. Napište buď na e-mailovou adresu knihovna@mlp.cz, nebo se zastavte v některé z našich poboček. Průkaz neprodleně zablokujeme. K tomu budete muset sdělit své identifikační údaje (jméno, příjmení a datum narození). Pozor! Pokud ztratíte jednu z čipových karet, nezapomeňte si zablokovat nejen platnost pro knihovnu, ale také kartu samotnou u jejího vydavatele!