Když je vámi vytvořená rezervace připravená k vyzvednutí na zvolené pobočce, dostanete o tom zprávu způsobem zvoleným při zadání rezervace: e-mailem, pomocí SMS nebo poštou. Informaci máte také v Mém účtu, na dlaždici „Rezervace“. Ve zprávě najdete kód složený ze dvou písmen a čtyř číslic (např. BJ 1235), pod kterým najdete knihu na regálu v knihovně.

Za splněnou rezervaci je vám naúčtován poplatek 25 Kč dle ceníku služeb (s výjimkou rezervací zadaných zdarma u seniora staršího 70 let, držitele průkazu TP, ZTP, ZTP/P a osoby s přiznanou invaliditou). Abyste si mohli splněnou rezervaci vyzvednout, je třeba tento poplatek napřed zaplatit. Platit můžete bezhotovostně před návštěvou knihovny, nebo v knihovně přímo u knihovníka.

Splněnou rezervaci je možné si vyzvednout v otvírací době zvolené pobočky. Rezervace splněné na pobočce Petřiny je navíc možné si nechat přesunout do boxu vedle knihovny.

Vyzvednutí rezervace v knihovně

Rezervovaná kniha je pro vás připravena na speciálním regálu v dané pobočce knihovny, a to po dobu 7 kalendářních dnů (v případě vyrozumění poštou 14 kalendářních dnů). Přesné datum vyzvednutí rezervace najdete v obdrženém vyrozumění.

Na regálu hledejte váš kód na lístku vloženém v knize – knihy jsou řazeny abecedně podle prvního písmene kódu. Pozor! Knihu vyzvednutou z regálu je třeba si vypůjčit na samoobslužném zařízení.

Zadání rezervace do boxu na pobočce Petřiny

Pilotní projekt na pobočce Petřiny přináší možnost vyzvednout si splněnou rezervaci z výdejního boxu umístěném vedle knihovny, který je přístupný 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Pokud se vám splní rezervace na pobočce Petřiny a máte uhrazeny všechny poplatky, můžete si knihu nechat přesunout do boxu – o této možnosti vás informujeme v obdrženém vyrozumění o splněné rezervaci (e-mail či SMS). Pozor! Oproti klasické rezervaci máte na vyzvednutí rezervace z boxu 2 dny. Pak rezervace propadá bez nároku na vrácení poplatku za rezervaci.

Pro rezervace se nejprve přihlásíte do Mého účtu (odkaz „PŘIHLÁSIT“ v pravém horním rohu našeho webu).

V Mém účtu si vyberete dlaždici „REZERVACE“, kde u řádku „Kniha do boxu“ kliknete na tlačítko „DÁT DO BOXU” a odsouhlasíte podmínky. Nyní vyčkejte na zprávu, až pracovníci knihovny knihu do boxu umístí.

Po obdržení e-mailu a/nebo SMS z knihovny, kde najdete číselný PIN pro vyzvednutí, je pro vás kniha připravena v boxu u pobočky Petřiny. Kód si můžete zobrazit také v Mém účtu, na dlaždici „REZERVACE“, po kliknutí na tlačítko „VYZVEDNOUT Z BOXU“.

Vyzvednutí rezervace z boxu

Jak si rezervaci vyzvednout v samotném výdejním boxu? Poklepejte na displej pro jeho aktivaci. Zvolte „VYZVEDNOUT ZÁSILKU“ a zadejte číselný PIN, který ještě potvrdíte tlačítkem. Otevře se schránka boxu a tím se rezervace načte jako výpůjčka na váš čtenářský účet. Na obrazovce se zobrazí „VYZVEDNĚTE SI ZÁSILKU“. Po vyndání obsahu schránky zavřete ručně její dvířka.

Mohlo by vás zajímat

Máte jakýkoli dotaz? Zavolejte na číslo +420 222 113 555 do klientského centra, které je v provozu od pondělí do pátku od 09:00 do 20:00 a v sobotu
od 13:00 do 18:00. Nebo nám napište na e-mailovou adresu knihovna@mlp.cz.