Mém účtu si můžete nastavit různé druhy zpráv, které chcete, abychom vám posílali e-mailem. Můžete si zvolit zasílání upozornění o blížícím se konci výpůjční lhůty, nabíhajícím zpozdném, novinkách v knihovně či posílání pravidelného newsletteru Kostkované novinky. Právě tak si můžete nechat nastavit zasílání informací o různých typech akcí, které vás zajímají.

Zasílání informací

Přihlásit

Pro nastavení zasílání informací e-mailem se nejprve přihlásíte do Mého účtu. Nápis „PŘIHLÁSIT“ najdete v pravém horním rohu našeho webu.

Nastavení

V pravém horním rohu najdete tlačítko „NASTAVENÍ“ s viditelným znakem ozubeného kolečka. Kliknete na tlačítko nastavení. Vybrete si položku „Informace o blížícím se konci výůjční lhůty, nové tituly v knihovně“ a kliknete na ni. Objeví se oddíl „Nastavení newsletterů“

Nastavení newsletterů

Zde si můžete nastavit druhy upozornění a informací, které vám budeme posílat e-mailem. Jedná se o tyto položky: kostkovaný zpravodaj knihovny, upozornění, přehled finančních operací, přehled nových titulů, potvrzení o vrácení výpůjček, průzkumy a denní výpis z konta.

Zasílání pozvánek

V pravém horním rohu najdete tlačítko „NASTAVENÍ“ s viditelným znakem ozubeného kolečka. Kliknete na tlačítko nastavení. Vybrete si položku „Zasílání informací o akcích“, na kterou kliknete. Objeví se oddíl „Nastavení upozornění na akce v knihovně“

Nastavení upozornění na akce v knihovně

Zde si můžete nastavit typy akcí, o jejichž konání chcete být informováni. Potom si zvolíte pobočku, na které se mají dané akce konat. Jako poslední si vyberete, jak často chcete, aby vám tyto pozvánky byly zasílány. Můžete si vybrat buď 1× týdně nebo 1 x měsíčně.