Básníci online
15. 4. 2020, WEBREDAKTOR

„Slova na škále světla splývala s příšeřím starých kvelbů…“ „Takový smutek, jako když dítěti uletí první balónek a ono s hlavou zakloněnou hledí do azuru…“ Vít Janota.

Když do kaváren smí vstoupit jen světlo, stíny stolů, barových židlí, načatých lahví, prázdných sklenek i píp žízní, posmutní. Do Kavárny Liberál jsme proto alespoň na chvíli usadili básníky a počkali si na to, co se stane.

Vít Janota (*1970)

Básník, chodec po periferiích reality, letec pod radarem, překladatel, hudebník. Vystudoval fyziku na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy. Vystřídal různá zaměstnání, nyní pracuje jako programátor.

Je autorem básnických sbírek: K ránu proti nebi (Dauphin, 2002), Fasování košťat (Dauphin, 2004), Praha zničená deštěm (Dauphin, 2006), Miniová pole (Dauphin, 2008), Jen třídit odpad nestačí (Dauphin, 2011), Noc a déšť (Dauphin, 2013), Víkend v jakémsi Švýcarsku (Dauphin, 2016) a Uličnice (Dauphin, 2016). Mnohé básně byly přeloženy do angličtiny, němčiny, francouzštiny, rumunštiny, polštiny a ukrajinštiny. Společně se slovenským básníkem Milanem Richterem se podílel na českých překladech vybraných básní Tomase Tranströmera (Přijde smrt a vezme ti míry, Dauphin, 2015), je autorem překladu sebraných básní Alfreda Brendela (2×2 = 13, Volovox Globator, 2018).

Napínavý poslech první části Vám přejí Josef Straka, Jarka Dvorská (autorka videí) a Dagmar Plamperová.