Básníci online
16. 4. 2020, WEBREDAKTOR

Přirozená lyričnost Dagmar Plamperové nás přenese do mytického Walesu, kde je „jaro namíchané z podzimu“, kde se „déšť na ulicích pase v hustých vrstvách“ a kde „turisté dávají vale zbytkům barbecue“. Nahlédneme do subtilních krajin její knižní prvotiny, ve které básnířka „sází jahodníky jako protest proti dočasnosti“.

Když do kaváren smí vstoupit jen světlo, stíny stolů, barových židlí, načatých lahví, prázdných sklenek i píp žízní, posmutní. Do Kavárny Liberál jsme proto alespoň na chvíli usadili básníky a počkali si na to, co se stane.

Dagmar Plamperová (*1982)

Studovala bohemistiku a rusistiku na FF UK v Praze. Živila se jako korektorka Lidových novin, deníku Metropolitní expres nebo jako redaktorka zaniklé zpravodajské stanice Z1. Dva roky pracovala v KFC. Žila v severním Walesu. Dnes pracuje v Městské knihovně v Praze jako koordinátorka veřejného dění na Mariánském náměstí.
Příležitostně koriguje e-knihy a píše recenze. Její poetické črty a básně s objevily například v časopisech Protimluv, Souvislostech, Hostu, ve Tvaru, na internetových serverech: Dobrá adresa, nedělníchvilkapoezie.cz, magazín iLeGaLit. V listopadu 2019 vyšel v nakladatelství Malvern její básnický debut Z naší louky. Kromě psaní maluje, zpívá a beseduje o knihách a momentálně připravuje pro městskou knihovnu tento pořad Básníci online.

Napínavý poslech první části Vám přejí Josef Straka, Jarka Dvorská (autorka videí) a Dagmar Plamperová.