Básníci online
22. 4. 2020, WEBREDAKTOR

Město dominuje novým. Nové renovuje minulost, přejmenovává ji, chrlí nová a další jména. To, co drželo balanc, je rozkopané; to, co platilo kdysi, neplatí. Ano, tati, bylo to tady. Není. Nejsi ani ty. Ale kroky si cestu do naší krajiny pamatují.

Když do kaváren smí vstoupit jen světlo, stíny stolů, barových židlí, načatých lahví, prázdných sklenek i píp žízní, posmutní. Do Kavárny Liberál jsme proto alespoň na chvíli usadili básníky a počkali si na to, co se stane.

Josef Straka (*1972)

Vystudoval psychologii. Je autorem dvou básnických sbírek z devadesátých let A…jiné časy a Proč a knih básnicko-prozaických textů Hotel Bristol (2004), Město Mons (2005), Kostel v mlze (2008). V roce 2014 vyšla kniha Malé exily, o čtyři roky později pak Cizí země (kniha fragmentárních básnivých próz). Publikoval v literárních a kulturních, domácích i zahraničních, časopisech a antologiích. Jeho texty byly přeloženy do šestnácti jazyků, například do angličtiny, němčiny, španělštiny nebo arabštiny. Vystoupil na mnoha domácích a několika zahraničních básnických festivalech (Německo, Srbsko, Rumunsko, Řecko, Mexiko, Moldavsko aj.). Redakčně spolupracuje s literární revue Weles, s literárně-kulturním časopisem H_aluze a jako dramaturg, organizátor a moderátor večerů poezie pak s Domem čtení Městské knihovny v Praze, AVOID Floating Gallery a kavárnou Liberál, též v Praze, dále Knihkupectvím a antikvariátem Fryč v Liberci, Světem knihy Praha a Plzeň a mezinárodním básnickým festivalem Den poezie.

Napínavý poslech první části Vám přejí Josef Straka, Jarka Dvorská (autorka videí) a Dagmar Plamperová.