Vybíráme pro vás
29. 4. 2020, WEBREDAKTOR

„Existují hlásky, které zrazují.“ Možná i proto se před lety Olga Slowik „přestěhovala do nové řeči a nikdy nevybalila kufry.“ Smíme ji navštívit a pěkně s ní pobýt.

Když do kaváren smí vstoupit jen světlo, stíny stolů, barových židlí, načatých lahví, prázdných sklenek i píp žízní, posmutní. Do Kavárny Liberál jsme proto alespoň na chvíli usadili básníky a počkali si na to, co se stane.

Olga Słowik (*1990)

Pochází z Polska. Působí jako doktorandka Ústavu české literatury a komparatistiky FF UK. Pracuje jako knihovnice. Je autorka básní, recenzí, literárněvědných textů a překladů. V roce 2016 jí (jako příloha časopisu H_aluze) vyšla sbírka Toto není menstruační poezie. Překládá do polštiny. Časopisecky publikovala mj. překlady básní Natálie Paterové, Ondřeje Lipára a Pavla Kolmačky.

Napínavý poslech první části Vám přejí Josef Straka, Jarka Dvorská (autorka videí) a Dagmar Plamperová.