7. 5. 2020, WEBREDAKTOR

Přijďte si na Mariánské náměstí prohlédnout panelovou výstavu historických fotografií z května 1945 a prostřednictvím interaktivní mapy navštívit pietní místa Pražského povstání. Výstava bude přístupná přímo na náměstí od 8. května do 8. června 2020.

Tip! Prohlédněte si online verzi výstavy na https://vitezstvi.praha.eu

Pražské povstání

Praha byla začátkem května roku 1945 jedním z posledních hlavních měst v Evropě, které stále bylo pod nadvládou nacistů. Když se 5. května ve vysílání rozhlasu ozvalo: „Voláme českou policii, české četnictvo, české vojsko, aby ihned přišlo do Českého rozhlasu. Voláme všechno, co je české, esesáci zde vraždí české lidi…,“ byl to vlastně začátek Pražského povstání i začátek osvobozování Prahy. Po městě vyrostly barikády, odhodlání Čechů postavit se okupantům posilovaly zprávy o postupu Američanů i Rudé armády. Němci se ale nechtěli jen tak vzdát, neváhali vraždit ženy i děti.

Nakonec přistoupili na vyjednávání a začali ustupovat směrem na západ, aby se raději vzdali Američanům, než aby padli do rukou Sovětům. Tankové a mechanizované brigády Rudé armády dorazily do Prahy ráno 9. května 1945 – tedy až po oficiálním ukončení II. světové války v Evropě – a střetly se se zbytky německých sil ve městě. Poslední boje se odehrály v Dejvicích, u Pražského hradu, na Klárově… Vedle sovětských tanků se do nich zapojili mnozí z těch, kteří od 5. května povstali za osvobození Prahy. Ne všichni se ale osvobození dočkali. Za celé Pražské povstání zemřelo na tři tisíce Čechoslováků: byli popraveni nacisty nebo padli v bojích.

Zdroj: https://www.praha.eu/jnp/cz/o_mes­te/magistrat/tiskovy_servis/akce­_a_kampane/vyroci_konce_valky/in­dex.html