Vybíráme pro vás
29. 6. 2020, WEBREDAKTOR

Přijďte se podívat na festival nezávislé kultury a komunitních aktivit. Kde a kdy se koná? Probíhá ve dnech 24. – 30. srpna 2020 na pražském Mariánském náměstí!

Slovo „Ring“ zvukově evokuje staročeský rynek, který se v těchto místech historicky nacházel před kostelem Panny Marie Na Louži. Kostel byl vystřídán radnicí, otevřený prostor parkovištěm obklopeným knihovnami. Výraz „ring“ znamená neustálý zápas, ale také společenství, pospolitost, sounáležitost. „Ring“ znamená znít, zvonit, být slyšet.

Festival od 24. do 30. srpna 2020

Divadlo X10 ve spolupráci s Městskou knihovnou pořádá ve dnech 24. – 30. 8. na pražském Mariánském náměstí první ročník festivalu  RING X10.

Smyslem festivalu je propojit pomoc a propagaci nezávislé kultury s oživením významného místa v centru města. Mariánské náměstí skýtá díky plánované revitalizaci výjimečnou možnost rozvoje komunitního a sousedského života přímo v centru. Divadlo X10 se od svého založení věnuje propojení kultury s běžným životem. Současná krizová situace, způsobená koronavirem, je příležitostí začít nově definovat vztah obyvatel k městu, posílit pocit sounáležitosti, položit si otázky, jakým způsobem by město mělo fungovat. 

Těžištěm programu budou divadelní a jiné umělecké aktivity,  dále pak nejrůznější dílny a workshopy z oblasti výchovně-vzdělávací a doplněn bude sousedskými aktivitami. Program vznikne ve spolupráci s dalšími institucemi a bude zaměřen na širokou veřejnost všech věkových kategorií včetně rodičů s dětmi nebo rezidentů.