Vybíráme
13. 7. 2020, WEBREDAKTOR

Významný český básník, esejista a překladatel Petr Král zemřel ve středu 17. června 2020. E-knihovna postupně vydává básnické i prozaické dílo Petra Krále.

Petr Král

Petr král (4. září 1941 – 17. června 2020) byl český básník, prozaik, esejista a překladatel píšící česky a francouzsky. Vystudoval FAMU, pracoval jako redaktor filmové literatury v nakladatelství Orbis. V roce 1968 emigroval do Francie, kde přednášel o filmu, pracoval jako lektor, fotolaborant, tlumočník aj., po roce 1989 působil krátce na čs. velvyslanectví v Paříži, poté žil v Praze.

Město je náš les

Na čelné místo z díla Petra Krále lze postavit básnickou knihu-skladbu Město je náš les, která je v českém básnickém kontextu ojedinělá svým rozsahem i záběrem. Vznikala přes třicet let a autor sám ji označuje za „sumu mnohaletého pobývání ve městech a s městy, v níž si Paříž mění místo s Prahou, Brusel se setkává s Barcelonou a vidina New Yorku vniká do všech ostatních metropolí“.

Jakým způsobem se město zjevuje, dává spatřit svou skrytou povahu a své vnitřní bytí? Nepochybně střídáním svých přílivů a odlivů, svými absencemi neméně než svým výhružným bujením, zahlcujícími návaly své masivní a vrstevnaté přítomnosti. Kupení anonymních mas přitom dnes ve městech tak zhoustlo, že v něm lze stále méně vyznačit i křehkou osobní trasu, již bylo ještě před časem možné vplést do městského dýchání co jeho přirozený doplněk.

Pařížské sešity

Osobité záznamy vjemů, reflexí a krátkých inspirací, jak si je český surrealistický básník zapisoval během svého pobytu v Paříži v letech 1968–2006 formou netradičního deníku.

Drobné zahlédnuté obrazy, minisituace, zaslechnuté či přečtené věty – to vše je mu podnětem k poetickým reflexím, rozvíjení surreálné obraznosti i melancholicky laděným zamyšlením, z nichž je znát nepředstíraná hloubka i šíře vnímání i nostalgický pocit vykořenění. Královy záznamy jsou tak zajímavým svědectvím o duši exulanta i o atmosféře francouzské metropole, vnímané zevnitř ve výmluvných detailech.

Chiméry a exil

Básnická dvojsbírka shrnuje texty Petra Krále, z nichž některé byly ještě napsány na konci šedesátých let v Čechách, další ale vznikly až během jeho pařížského exilu na počátku sedmdesátých let v pařížském exilu.

Petr Král i v těchto básních dokazuje, že patří k významným surrealistickým tvůrcům. V prvním souboru z nich je jeho vznícená obraznost násobena motivy okupace z roku 1968, ve druhém převládá pocit prázdna a samoty spjatý s nelehkým údělem exulanta.

Bar Příroda, čili, Budoucnost 5 km

Rozjímání Petra Krále nad realitou šedesátých let je vedeno neúprosnou jazykovou imaginací, která strhává škrabošku společenským doktrínám a konvencím. Tehdejší svět vnímal básník jako prostor „zvláštní obludnosti“ a na jeho básních je to více než zřetelné.

Petra Krále vysloveně štval a deptal svět sešněrovaný ideologickým balastem, v němž „každé ráno otvíráš pomalu oči zároveň s Rudým právem“ a jemuž se dalo snad na chvíli uniknout úprkem do lesní samoty, ale po návratu všude zase čekala „jen opuštěná hromada svinstev“.

Foto autora Wikimedia Commons.