Vybíráme pro vás
30. 7. 2020, WEBREDAKTOR

Ano, čtete dobře! Vybrané knihy z Čtenáři čtenářům a projektu Dejme knihám další šanci, kterému propůjčil v počátku při propagaci svoji tvář herec Pavel Kříž, putují až do africké Keni!

Speciálně jde o knihy v angličtině pro děti a mládež, které jsou ve fondu Městské knihovny v Praze dostatečně zastoupeny a knihovna je pro své potřeby a účely dále nevyužije. O jejich výběr se po odborném a pečlivém zvážení starají kolegové z oddělení akvizice knih.

Zábava, vzdělání, radost

Projekt vznikl ve spolupráci Dílny Ústřední knihovny a obecně prospěšné společnosti Centrum Narovinu. Cílem projektů tohoto centra je zlepšení vzdělávání, zdravotní péče a celkové životní úrovně v Africe, rozvoj dobrovolnictví a zvyšování povědomí o situaci v rozvojových zemích, prevence diskriminace a rasismu ad. Z celé řady projektů Narovinu zmíním jen pár – program Adopce afrických dětí – projekt pomoci na dálku, který od roku 2002 pomohl již více než 4000 dětí na jejich cestě za vzděláním, a projekt Afrika nevšedníma očima. Centrum Narovinu podporuje také kampaň Česko proti chudobě.

Na knihy se mohou těšit konkrétně děti a mládež z komunitního centra Ostrov Naděje na Rusinga Island v Keni. Toto centrum denně navštěvuje přes 500 místních dětí, jeho součástí je sirotčinec, mateřská, základní i střední škola, zdravotní klinika, dílna na opracování mastku a farma. V rámci Ostrova Naděje dětem a pedagogům z řad dobrovolníků slouží i vzdělávací centrum s knihovnou a počítačovou učebnou – a právě tam mají své místo knihy, které se k potřebným dostaly prostřednictvím městské knihovny.

V současné době v Dílně Ústřední knihovny čeká na převzetí zástupci Centra narovinu a na cestu do africké Keni přibližně dvacet publikací v angličtině. V  balíčku knih najdou děti z komunitního centra mimo jiné takové knižní „ bonbonky“, jakými jsou Medvídek Pú, Harry Pottera či oblíbené The hunger games.

Trocha zábavy, trocha vzdělanosti, ale hlavně spousta radosti v očích keňských dětí z Ostrova naděje na Rusinga Island na Viktoriině jezeře! A to vše díky tomuto projektu ve spolupráci Městské knihovny v Praze a Centra Narovinu. Hezká představa, ne?

Text: Blanka Švecová, Dílna Ústřední knihovny
Foto: Simona Heřtusová, Centrum Narovinu

Mohlo by vás zajímat