Vybíráme pro vás
12. 11. 2020, WEBREDAKTOR

Obsáhlá antologie z tvorby tří současných jihoamerických básníků obsahuje poezii, které dominují moderní výrazové prostředky, hutná stylizace a strhující tempo umocněné příznačným, až revolučním akcentem.

Tento chléb přežvykovat, psacími písmeny

Knihovna má zavřeno, ale my stále pokračujeme, abychom vám přinášeli další služby. Každý den přineseme tip na čtení, do kterého se můžete zanořit v této náročné době. Můžete se těšit na na e-knihy, kterých neustále přibývá a jsou víc než zajímavé. Vybírat budeme četbu, na kterou nemusí být v obvyklém životním shonu čas.

Inspiraci těchto básníků už dávno nenapájí jen španělská tradice nebo pařížská avantgarda. Důsledné vstřebání těchto zdrojů, ale třeba i anglosaské poezie druhé poloviny dvacátého století, a jejich přirozené natavení na zkušenost jednotlivce i společnosti v dramatických moderních dějinách Latinské Ameriky vytváří z těchto básní působivý text, který se neustále vyvíjí. Poezie v nejlepším smyslu slova angažovaná, nelhostejná, vzniklá na troskách světa, kde už není jiný domov kromě řeči.

STÁHNĚTE SI

Mohlo by vás zajímat