Vybíráme pro vás
5. 12. 2020, WEBREDAKTORKA01

Letos na podzim jsme si připomněli 400 let od bitvy na Bílé hoře. Poslechněte si podcast a podívejte se na video z přednášek, které jsme na toto téma připravili.

1620 – Cesta k porážce

Od září do prosince 2020 jsme připravili cyklus přednášek, který se na známé téma podíval z nových úhlů pohledu. Jací lidé drželi zbraně v bitvě o Bílé hoře? Jak vypadal život vojáků, jejich žen a dětí? A byla bitva na Bílé hoře skutečně tragédie českého národa? A co bylo pak? To všechno jsou otázky, na které můžete najít odpověď. Jednu přednášku nabízíme v podobě podcastu na Soundcloudu knihovny, druhé dvě jako videa na našem Facebooku. Uvařte si čaj, udělejte si pohodlí a vraťte se s námi na chvíli do minulosti.

Život vojáků a jejich rodin v armádách třicetileté války

V Třicetileté válce (1618–1648) na evropských bojištích působili především žoldnéři – muži, kteří válčili za peníze. Ti se na tažení mnohdy vydávali s doprovodem celých svých rodin. Jak vypadal život těchto mužů? Jaké byly role žen a dětí, které se ocitly u vojska? A jaké bylo vlastně prostředí, v němž se tito lidé pohybovali? Přednáška vychází z dobových deníků, vojenských řádů a příruček.

Bitva na Bílé hoře – vyvracení mýtů

Přednáška se bude zabývat několika otázkami spojenými s bitvou na Bílé hoře: Byla to skutečně tragédie českého národa, nebo jen porážka části stavů, z nichž jen někteří mluvili česky? Byla bitva jen náhodným kolapsem, či naopak logickým vyústěním předešlého tažení? Jaké jsou vojenské, psychologické a kulturní aspekty konfliktu? Jaká byla mechanika střetů třicetileté války? Bylo poražené vojsko vůbec české?

Druhý život bitvy na Bílé hoře

Přednáška bude věnována tzv. druhému životu bitvy na Bílé hoře od 17. do počátku 21. století. Přiblíží jedno z nejvýraznějších míst české historické paměti a vrcholný bod národní martyrologie v historiografii, v publicistice, v umění i v politických proklamacích. Zaměří se i na rozkrývání mýtů (poslední Moravané, třistaletá poroba aj.), ale také na jejich někdy velmi překvapivé inovace či destrukce, vyvolané aktuální politickou a společenskou situací. Přednáška doc. Marie Koldinské se konala ve spolupráci s Muzeum T.G.M. Rakovník, p. o.

Mohlo by vás zajímat