Vybíráme pro vás
Idiom Mateje Kréna, foto Gabriel Urbánek
11. 3. 2021, WEBREDAKTOR

Ve foyer budovy Ústřední knihovny na Mariánském náměstí je od roku 1998 umístěn tzv. Idiom, sloup z 8000 knih. Autorem Idiomu, který je nazýván také „sloup vědění“, je slovenský výtvarník Matej Krén.

Knižní Idiom se za 18 let svého „života“ stal nedílnou součástí dvorany Ústřední knihovny a přitahuje do ní nejen turisty, ale i Pražany. Dostal se dokonce do průvodce Lonely Planet a na obálku vědeckého časopisu Science.

Matej Krén

Matej Krén je celosvětově známý slovenský umělec. Narodil se 20. dubna 1958 v Trenčíně a je absolventem Vysoké školy výtvarných umění v Bratislavě a Akademie výtvarných umění v Praze. Ve svém díle používá knihu jako stavební materiál, ze kterého dále vytváří své sochařské objekty a prostorové instalace. Kniha mu jako základní stavební prvek vyhovuje, protože se jedná o objekt mnohovýznamný, který skýtá mnoho asociací a je uložen v podvědomí lidí. Jeho dílo se zabývá problémy ležícími za hranicí knihy, ale kniha mu poskytuje výrazovou metaforu, aby mohl tyto problémy zpodobnit. Matej Krén z knih vytváří objekty či instalace, do kterých se dá vstoupit, nebo prostorové situace, které vás ovlivní. Umělec s divákem komunikuje, a instalace, které vytváří, umožní zažít vše na vlastní kůži.

Pozor! Fotografování či filmování Idiomu je možné pouze pro vlastní potřebu a bez použití stativu. Prosíme, nedotýkejte se uměleckého díla!

Foto Idiomu Gabriel Urbánek.