Vybíráme pro vás
31. 3. 2021, WEBREDAKTOR

Jaký bude svět po pandemii? Nevíme, ale jistě trochu jiný než byl doposud. Šetrnost vůči životnímu prostředí a udržitelný rozvoj však stále budou klíčovými pojmy.

Cyklus přednášek

Cyklus přednášek připravujeme ve spolupráci s Informačním centrem OSN v Praze. Všechny přednášky probíhají online na Youtube od 20:00 hodin.

7. 4. 2021 – Od neudržitelného růstu k udržitelnému nerůstu

S klimatickou krizí, ale i dalšími environmentálními a sociálními problémy se čím dál tím více ukazuje, že společenské uspořádání postavené na ekonomickém růstu je nadále neudržitelné. Problémy se prohlubují a ekonomika růstu Růstu naráží na své limity (ekologické i sociální). Koncept nerůstu přichází s vizí, ale i praxí, společnosti, která funguje jinak: vyrábí a spotřebovává méně ale přitom si zachovává anebo naopak zvyšuje kvalitu života, která není kolapsem ale sociální spravedlivou transformací společností. Přednáší Arnošt Novák.
Více zde >>>

14. 4. 2021 – Rozvoj na místní úrovni

Mohl by rozvoj na místní úrovni změnit naši představu o udržitelném rozvoji jako takovém? Tématem přednášky jsou Cíle udržitelného rozvoje v podobě, jakou nabývají v (mezi)národní politice, a na druhé straně, jak mohou být uchopeny na místní úrovni. Přednáší Jana Dlouhá.
Více zde >>>

5. 5. 2021 – Osobní pohoda jako jedna z dimenzí kvality života

Co znamená osobní pohoda? Je rozdíl mezi osobní pohodou a štěstím? Jak se osobní pohoda měří a co ji ovlivňuje? Nejen na tyto otázky odpoví ve své prezentaci Radka Hanzlová, která se podívá na téma osobní pohody v kontextu širšího fenoménu kvality života, jejíž zvýšení v naší zemi pro současné i budoucí generace je cílem Strategického rámce Česká republika 2030. Přednáší Radka Hanzlová.
Více zde >>>

2. 6. 2021 – Odpovědnost za odpad

Odpad je prezentován jako jeden z palčivých problémů udržitelné výroby a spotřeby, což vede k tvorbě globálních strategií k jeho redukci či transformaci. Cílem bývá dobře míněná snaha vybudovat lepší svět, která ovšem často naráží na různé překážky. Ve své prezentaci se dr. Sosna dívá na problém optikou odpovědnosti a pokouší se kriticky přehodnotit tři klíčové předpoklady: důraz na jednotlivce, víru v sílu trhu a univerzalitu navržených řešení. Přednáší Daniel Sosna.
Více zde >>>