Video
18. 5. 2021, WEBREDAKTOR

Jaké online akce pro vás připravujeme v nejbližší době? Těšit se můžete na přednášku o genderově laděném výkladu ugaritských mýtů a přednášku o dějinách jako bojišti informační války .

Genderově laděný výklad ugaritských mýtů

ARS VIVA spol. s r.o. ve spolupráci s Městskou knihovnou v Praze, www.arsviva.cz

Texty ze starověkého Ugaritu jsou považovány, mimo jiné, za nejdůležitější historický pramen ke konci doby bronzové i za nutný předpoklad studia Starého Zákona. Studium ugaritské historie na straně jedné a ugaritské literatury na straně druhé tak ústí v odhalení nečekaného žánru: politické poezie. Přednáší Mgr. Pavel Čech, Ph.D., Ústav srovnávací jazykovědy FF UK (odborný asistent). Pozor! Záznam přednášky bude k dispozici omezenou dobu. Přehrajte si ji online v tomto časovém rozmezí: od 19.5. 17:00 do 20.5.2021 17:00 hodin.

Dějiny jako bojiště informační války

Na frontách informační války. Úvodní diskuse k přednáškovému cyklu

Informační válka po česku, aneb práce dezinformátorů s historickou pamětí, s historickým kontextem a s historickými souvislostmi, které slouží ke zvyšování dopadu manipulace s veřejným míněním. Cílem je jak jejich politická instrumentalizace, tak vyvolání informačního chaosu a maximální narušení důvěry ve společnosti. To vše s masivním využíváním sociálních sítí, především Facebooku, ale kupříkladu i tzv. řetězových mailů. Zaměříme se na aktuální stav i na možná řešení včetně otázky regulace sociálních sítí.

Mohlo by vás zajímat