Vybíráme pro vás
21. 5. 2021, WEBREDAKTOR

Návštěva akcí je podmíněna dodržením hygienických podmínek daných vládou. Prosíme, přečtěte si tyto podmínky.

Podmínky pro návštěvu sálů Ústřední knihovny

Návštěvníci kulturních a vzdělávacích akcí v sálech Ústřední knihovny musí splňovat podmínky dle aktuálně platného mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví, viz. https://covid.gov.cz/situace/kultura/divadla

Splnění podmínky je nutné na místě prokázat. Návštěvníky prosíme o dodržování předepsaných rozestupů, v sále s využitím vždy jednoho volného sedadla. Vedle sebe mohou sedět jen osoby z jedné domácnosti. Před vstupem do sálu si dezinfikujte ruce. Respirátor je povinný při vstupu do knihovny a po celou dobu konání akce.

Podmínky pro návštěvu akcí na pobočkách

Návštěvníci kulturních a vzdělávacích akcí na pobočkách musí splňovat podmínky dle aktuálně platného mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví, viz. https://covid.gov.cz/situace/kultura/spolecenske-akce

Splnění podmínky je nutné na místě prokázat. Návštěvníky prosíme o dodržování předepsaných rozestupů. Před vstupem na akci si dezinfikujte ruce. Respirátor je povinný po celou dobu konání akce.