Vybíráme pro vás
1. 6. 2021, WEBREDAKTOR

Zveme vás na výstavu Atelieru Kaštan – Poezie jara, kterou můžete navštívit až do konce června 2021 v nové výstavní síni na pobočce Břevnov.

Atelier kaštan na Břevnově do konce června

Jsme velice rádi, že můžeme propojit naší první výstavu právě s Atelierem Kaštan, jehož členy jsou i naši čtenáři. Účelem tohoto spolku je podpora kulturní a zájmové činnosti, především výtvarného a jiného uměleckého vzdělávání veřejnosti, práce s dětmi, studenty, mládeží, dospělými, seniory a s rodinami s dětmi, dále propagace a podpora kulturního života obyvatel. Atelier Kaštan byl založen 2. července 2002. Během svého dlouholetého působení vzdělal a vychoval řadu umělců, byl svobodným a pokojným přístavem umění pro všechny věkové kategorie. Základem atelieru je společenství lektorů, činných umělců, pedagogů a přátel, kteří se pravidelně schází, rokují a plánují, pomáhají si.

Výstava je přístupna do konce června 2021 v provozní době pobočky Břevnov. Pozor! Při vstupu na výstavu je třeba důsledně dodržovat pravidlo tří R a dbát pokynů knihovníků. Počet návštěvníků je omezen pravidlem 1 osoba na 15 m2. Při návštěvě výstavy je třeba také počítat s hodinovou přestávkou v provozu pobočky.