Knihy
2. 6. 2021, WEBREDAKTOR

V květnových novinkách z Pragensií se vydáte na pouť zaniklými pražskými hospodami, objevíte muzeum z pionýrských dob archeologie nebo se dozvíte nová fakta o heydrichiádě.

Novinky v Pragensiích – květen 2021

Kdoví, jak by bez piva, vína, kořalky, J. Haška, B. Hrabala, E. Bondyho, I. M. Jirouse a dalších vypadala česká literatura. Téměř zaniklým světem klasických pražských hospod nás provádí publikace Praha ožralá. Najdeme v ní vzpomínky a informace o podnicích, kam „chodily pouliční holky a různá jiná dobrá společnost“, i vinárnách, kde se scházela kulturní elita monarchie, první republiky i doby nedávné.

Je již málo známé, že v zámečku na Hanspaulce se až do r. 1969 nacházelo archeologické muzeum a že ještě déle byl zámeček depozitářem nálezů z pražské oblasti. O muzeu, sbírkách a hlavně jejich zakladateli J. A. Jírovi pojednává knížka Archeolog a jeho sbírka. Dnes se již jako úsměvné jeví soupeření nadšenců z pionýrských dob archeologie: Jíra si teritorium výzkumu gentlemansky rozdělil s libeňským učitelem E. Štorchem, autorem slavných Lovců mamutů.

„ Čech tady už nemá koneckonců co pohledávat!“ nechal se o budoucnosti českého národa slyšet v tajném projevu R. Heydrich. Likvidace tohoto schopného architekta genocidy, následné represe a tlak veřejného mínění vedly v srpnu 1942 britskou vládu k oduznání Mnichovské dohody. Statečným českým vlastencům je věnována publikace Heydrichiáda v ulicích Prahy 3.

Publikace Hrad a katedrála v moderní Praze amerického historika B. Berglunda přináší úvahy o současné podobě Pražského hradu, ovlivněné třemi výraznými osobnostmi první republiky: TGM, jeho dcerou Alicí a architektem J. Plečnikem. Stavební úpravy jakoby odrážely jejich duchovní vize a atmosféru meziválečného Československa, dávnou minulost i přesah do současnosti.

Výběr připravila Kateřina Richterová, text Václav Drašnar, oddělení Pragensií.