Vybíráme pro vás
22. 7. 2021, WEBREDAKTOR

Služby bibliobusů (pojízdné knihovny) jsou součástí Městské knihovny v Praze  od konce 30. let 20. století. A nová kapitola se začíná psát právě teď.

Po dlouhých 19 letech dosluhuje jedno z vozidel a knihovna se ho rozhodla nahradit vozem menším, do města vhodnějším, s variabilním vybavením.

Bibliobus - mobilní komunitní centrum 

Bibliobus - mobilní komunitní centrum - bude nabízet půjčování knih, vzdělávací aktivity, volnočasové a kulturní aktivity, aktivity rodinného charakteru, aktivity podporující mezigenerační soužití a aktivity osvětové a informační.

Vzhledem k atypickým potřebám této zakázky se knihovna rozhodla projekt realizovat tak, aby zadání bylo plněno v mezioborovém dialogu, který povede k esteticky i technicky kvalitnímu řešení. Proto jsou hned na začátku cesty k novému bibliobusu oslovováni architekti a designéři, jejichž úkolem bude navrhnout provozní a interiérové řešení bibliobusu, stejně jako zpracování exteriérového označení vozidla.

Vybraná ideová studie bude součástí výzvy dodavatelům technického řešení vozidla. Předpokládáme, že autoři vítězné studie budou ve všech dalších krocích realizace projektu velmi úzce spolupracovat s dodavateli technické části zakázky, aby společně našli nejvhodnější proveditelné řešení splňující požadavky zadavatele. 

Maximální celková hodnota zakázky je 150 000 Kč vč. DPH. Výběr návrhu bude probíhat formou dialogu s uchazeči a na základě doporučení hodnotící komise složené ze zástupců knihovny a přizvaných odborníků. V komisi tak zasedne i architektka Eliška Pomyjová (témata participace a udržitelnosti v architektuře) a architekt Jan Tyrpekl (Útulna).

Přihlášky je možné podávat do 8. 8. 2021, z přihlášených budou vybrány tři, které postupují do další fáze. Tato fáze je honorovaná ve výši 5000 Kč, vítěz získává zakázku.

Fáze výběru a spolupráce s partnerem:

1. Přihláška do 8. 8. 2021
a. Fáze bez honoráře
2. Hledání partnera k dialogu do 30. 8. 2021
a. Honorář pro tři postupující ve výši 5000 Kč
3. Ideový návrh do 30. 9. 2021
a. Honorář za tuto část zakázky pro vítěze
4. Dialog vedoucí ke zpracování projektové dokumentace
a. Honorář pro vítěze v maximální výši zakázky (150 000 Kč vč. DPH)

První krok spolupráce v podobě zpracované ideové studie bude dokončen do 30. 9. 2021. Následné realizační kroky budou probíhat v závislosti na výsledcích dotačních řízení, nejdříve však v zimě 2021 a v roce 2022. 

Více informací v dokumentu Nový design pojízdné knihovny [PDF, 2437 kB]. Případné otázky ráda zodpoví Lenka Hanzlíková (lenka.hanzlikova@mlp.cz, +420 733 160 007).