E-knihy
17. 8. 2021, WEBREDAKTOR

Oldřich Mikulášek byl oblíbený moravský básník, proslulý vnitřní dynamikou svého verše. V e-knihovně máme autorovu téměř kompletní poezii ke stažení. Přinášíme výběr čtyř nejvýznamnějších básnických sbírek.

Oldřich Mikulášek

Oldřich Mikulášek patří k nejvýraznějším osobnostem české literatury druhé poloviny 20. století. Přes určité literární vlivy je jeho poezie vyhraněná a nezařaditelná do žádného z dobových proudů a směrů. Spočívá ve svébytné básnické filozofii dialektického světa, prožívaného naplno smysly i intelektem a zprostředkovaného výrazným lyrickým gestem. Vztahuje se především k hodnotě vzrušeného prožitku lidské existence v okamžicích závrati, strmého vzestupu a pádu, tedy pohybu, vyvzdorovaného na všudypřítomném riziku nehybné lhostejnosti, poklidného živoření a pohodlí jednoduchých odpovědí, v nichž se odehrává naše „kližkovité“ pobývání. Báseň se stává prudkým dramatickým střetem protipólů života a smrti, citového zúčastnění v lásce a netečnosti, vášnivého štěstí a prázdnoty.

Zdroj: Slovník české literatury po roce 1945

Oldřich Mikuášek – Faraonka

Vyjdu ze dveří a za zády mám zeď.
A za zdí další zeď
a tolik zdí,
že je to skorem růže;
kamenná růže,
jíž se zaštítím.

A potom venku pyramidy vzduchu
zdvihá jistá, krutá faraonka,
s ústy, jež krví
chce se zapíti.

Však pouze pachuť
kávy zbyla mi.
Ta hanba, Nefrit, lunná královno,
že právě tebe
na svém patře válím,
temnou jak odhodlání:
jít.

[…]
Úryvek, Pulsy, 1947

Pulsy

Oldřich Mikulášek se pokusil v tomto souboru především zachytit dobovou atmosféru, která pronikala do lidského bytí dva roky po ukončení druhé světové války. Samotný název pak charakterizuje vzrušující tep času, puls, jenž pravidelně bije a stává se erbovní existenciální hodnotou.

Ortely a milosti

Základním motivem sbírky je básníkova snaha uvažovat v protikladných polohách o úskalí, nestálosti i dalších „pulsech“ lidského bytí, které se snažil zachytit i v předcházející tvorbě. Mikulášek tentokrát zvolil dva ústřední rozpory, mezi nimiž se rozhoduje pro vyhlášení ortelů a milostí: v tom prvním odsuzuje lhostejnost, odcizení a lidskou bezmyšlenkovitost, ve druhém se pak pokouši udělit generální pardon přitakání životu.

Šokovaná růže

Ve sbírce se odráží nejen osudové vyvrcholení Pražského jara, které končilo agresí pěti armád do svrchovaného československého státu, ale i Mikuláškovo zprvu nenápadně a banálně vypadající zranění, které se ovšem projevilo jako velmi vážné a odsoudilo ho vlastně po zbytek života k pohybu o berlích. V obou případech se básník probírá z těžkého šoku, jenž se nemůže neprolnout s jeho tvorbou.

Agogh

Poezie naplněná smutkem, děsem a beznadějí, v níž básník dokázal motivy vzteku, úzkosti a strachu či až živočišných pudů zpracovat jak formou mýtotvorných básní, tak i lyrických miniatur. Právě do oblasti bájí a legend odkazuje i titulní postava, která je nositelem pocitů znechucení ze situace, jež nastala a navíc se obává, že v budoucnosti se tento stav ještě více zhorší.

Jak stáhnout e-knihu

E-knihy vybírejte na stránce e-knihovna.cz

  • Najdete na ní TOP žánrové a tematické výběry (detektivky, cestopisy,dramata aj.).
  • Přehled všech dostupných e-knih se otevře po kliknutí na odkaz E-KNIHY (zcela dole) či VÍCE (na stejném řádku zcela vpravo).
  • Při výběru vám může pomoci filtr UPŘESNIT HLEDÁNÍ.
  • Podrobnosti o vybraném titulu naleznete po kliknutí na obálku knihy.
  • Kliknutím na tlačítko ZÍSKAT u vybraného titulu zobrazíte nabídku formátů ke stažení nebo k prohlížení online.
  • Zvolte vhodný formát pro vaše zařízení: PDF na monitory, EPUB pro čtečky, tablety a telefony, PRC pro čtečky Kindle.

Mohlo by vás zajímat