Vybíráme pro vás
7. 10. 2021, WEBREDAKTOR

V pátek 8. října a v sobotu 9. října 2021 proběhly volby do poslanecké sněmovny. Přinášíme výběr knih, které se zaměřují na myšlenkové pozadí současných politických směrů. A jednu občanskou neposlušnost k tomu.

Levice, pravice, globalizace

Vybrali jsme knihy, které se snaží mapovat ideové pozadí jednotlivých politických směrů podle dělení na tzv. pravici a levici. Jedná se o nejnovější knihy, které napsali renomovaní čeští i zahraniční politologové, novináři či filosofové. Některé knihy se snaží pojmenovat fenomén tzv. globalizace. Knihy řadíme abecedně podle jmen autorů. TIP! Pokud máme od některé knihy málo svazků, napište nám! Rádi je v rámci možností dokoupíme.

Bondy, Egon – O globalizaci

Eseje českého filozofa a básníka zkoumají politickou a ekonomickou situaci v éře globalizace a naznačují vývojové alternativy.

Globalizace představuje zcela specifickou etapu vývoje kapitalismu, neboť hybnou mocenskou silou není buržoazní třída, nýbrž finanční oligarchie. Navíc vlastníci výrobních prostředků iniciují co nejpestřejší rozložení současné společnosti, čímž zevnitř rozkládají masu vykořisťovaných. Ve vyspělých zemích tak sice stabilizují společensko-ekonomickou situaci, avšak jejich úsilí podrývá celosvětová demografická situace. Na planetě žije příliš mnoho lidí! Bondy hledá způsob jakým budou mocenské struktury reagovat na permanentní růst populace. Domnívá se, že tzv. globalizátoři by situaci mohli řešit globální genocidou.

PŮJČTE SI

Drulák, Petr – Budoucnost levice bez liberalismu

Studie předkládají různé vize, jak obnovit vliv levice v Česku i v celé Evropě.

Východiska cesty ke spravedlivější společnosti se snaží formulovat autoři a autorky pod vedením editorů Petra Druláka, Jana Kellera, Matěje Stropnického a Ilony Švihlíkové. Cílem sborníku je formulovat z levicových pozic znovu přitažlivou představu budoucnosti, protože právě o přitažlivost levice v posledních letech přišla. Levicová témata přitom nezmizela, stejně jako nezmizelo vykořisťování a arogance kapitálu.

PŮJČTE SI

Keller, Jan – Hybridní politika

Kapitoly rozebírají proces hybridizace politiky v širších celosvětových souvislostech; práce popisuje vznik neomarxismu a neoliberalismu a vliv těchto ideologií na podobu Evropské unie.

Autor o ní říká v úvodu toto: „Žijeme ve velmi zvláštní době. Levicové politické strany prohrávají volby a prakticky ve všech zemích jsou na ústupu. Globální kapitalismus triumfuje ve stále dalších a dalších zemích. Všude se privatizuje. Sociální státy – někdejší pýcha levicové ideologie – jsou neúnosně zadluženy. Mluví se stále vážněji o agónii levice. Ve stejné době přitom zaznívá varování, že levicoví kulturní revolucionáři ovládli klíčové instituce a hrozí zlikvidovat celou západní kulturu.“

PŮJČTE SI

Oakeshott, Michael – Racionalismus v politice

Výbor esejů britského filozofa a politologa. Témata: racionalismus, filozofie politiky, politický konzervatismus apod.

Oakeshottovo dílo je pojímáno jako zásadní příspěvek do konzervativní tradice. Vybrané eseje ho ukazují jako myslitele, který promýšlí otázky, jako jsou podstata politična, lidské přirozenosti, racionality, vztahu mezi politikou a hodnotami, času a historie, aj. Nabízený svazek, z velké části výběr z jeho poválečných článků, které vyšly v roce 1962 pod titulem Rationalism in Politics and Other Essays, podává obraz jeho politického myšlení.

PŮJČTE SI

Rychlíková, Apolena – Budoucnost

Co je „nová levice“? Jakou má představu o budoucnosti, ať už jde o planetu, politiku, Česko, Evropu, pohyb, umění, práci, společnost či náboženství?

Pojem „nová levice“ se za posledních několik let stal běžnou součástí veřejného prostoru, na svou vlastní definici „zevnitř“ ale stále ještě čekal. Proto se Apolena Rychlíková rozhodla, že nejlepší cestou, jak promyslet, kdo tato skupina je a o co jí jde, bude sepsání sborníku. Oslovila na třicet autorů a autorek, kteří zpracovali celkem dvanáct témat a využili různorodých literárních žánrů. Sborník se obrací do budoucnosti a snaží se přinést vize a postřehy, které nové levici ve veřejném prostoru chybí a které považuje za podstatné.

PŮJČTE SI

Scruton, Roger – Jak být konzervativec

Významný britský konzervativní filozof se snaží objasnit, v jakých myšlenkách spočívá pravda základních politických směrů a ideologií (liberalismus, socialismus, konzervatismus atd.).

Co znamená být konzervativec v době, která je ke konzervatismu tak skeptická? Jak žít po boku našich „kanonizovaných předků“, když je dnes tak běžné odmítat jejich kulturní, náboženský a politický odkaz? Mohou konzervativci v situaci, kdy dominantní sílu politiky na Západě představuje liberalismus měkké levice, přispět k veřejné debatě něčím, nad čím se nemávne rukou jako nad pouhou nostalgií?

PŮJČTE SI

Sunić, Tomislav – Evropská nová pravice

Cílem knížky chorvatsko-amerického překladatele, politologa a spisovatele je představit základy filozofie evropské nové pravice.

První část monografie se zabývá všeobecným popisem evropské nové pravice, jejím vlivem a reakcemi, které vyvolává. Věnuje se intelektuálním předchůdcům tohoto evropského konzervativního hnutí a jejich myšlenkovému odkazu (O. Spengler, V. Paret, C. Schmitt). Nechybí ani objasnění negativního vztahu nové pravice k evropskému judeo-křesťanskému monoteismu. Druhá část knihy přináší novopravicovou kritiku moderního liberalismu, socialismu a především všeobecně uplatňovaného egalitářství.

PŮJČTE SI

A jedna občanská neposlušnost

Thoreau, Henry D. – Občanská neposlušnost a jiné eseje

Kniha esejů amerického filozofa Henryho Davida Thoreau o otroctví, občanském právu a lidské identitě.

Výbor šesti esejů amerického myslitele a přírodovědce doplňuje texty s přírodní tematikou shrnuté do svazku Toulky přírodou (2010) o nejvýznamnější Thoreauovy úvahy na společenská témata včetně slavného eseje „Občanská neposlušnost“, jehož nekompromisní teze o nadřazenosti lidského svědomí nad státní mocí a idea mravně motivovaného nenásilného protestu inspirovala několik generací světových aktivistů a reformátorů. Všechny eseje vycházejí v novém překladu, dva česky vůbec poprvé.

PŮJČTE SI

Mohlo by vás zajímat