Služby
1. 1. 2022, WEBREDAKTOR

Od 1. ledna 2022 platí nový knihovní řád, který přináší novou definici některých pojmů i nové služby. Seznámit se s ním můžete už teď. Přečtěte si článek nebo si nový knihovní řád prohlédněte online.

Online členství nebo virtuální čtenářský průkaz

Knihovní řád je základním dokumentem, který obsahuje popis jednotlivých činností knihovny a jejich právní ukotvení. Jsou v něm popsána práva a povinnosti uživatelů, zásady ochrany osobních údajů, služby knihovny a také sankce, které hrozí při případném porušení knihovního řádu.

Nové pojmy z Knihovního řádu MKP

Text knihovního řádu se pravidelně novelizuje s ohledem na vývoj legislativy i služeb knihovny. Knihovní řád účinný od 1. 1. 2022 přináší zcela přepracované znění, které je očištěno od množství předchozích zásahů. Nově jsou definovány některé základní pojmy, jako je pojem čtenář. Ten byl dosud ukotven ve fyzickém světě, nyní se přenáší i do online prostoru. Rozšiřuje se význam čtenářského účtu (Můj účet na www.mlp.cz), který není jen přehledem výpůjček, ale nabízí možnost správy osobních údajů, čtenářských průkazů a rezervací, hesel, prodloužení platnosti průkazů nebo nastavení zasílání zpráv a pozvánek.

Knihovní řád odráží proměnu služeb knihovny směrem k samoobslužnosti nebo rozvoj online služeb. Novinkou je online členství, které knihovna umí nabídnout jak zdarma pro využívání vybraných online služeb, tak i s ověřením totožnosti (navázáno na uhrazení ročního evidenčního poplatku 60 Kč) pro využití všech dostupných služeb knihovny. Virtuální čtenářský průkaz umožní přenos práv k využívání služeb knihovny na jinou osobu. Stále však platí, že odpovědnost zůstává na majiteli čtenářského účtu a zpožděné výpůjčky blokují nejen další použití virtuálního průkazu, ale celého čtenářského účtu. Další změny se týkají úpravy stávajících pravidel, jako je limit výpůjček, účtování zpozdného nebo formy upomínání.

  • Zvýší se počet vypůjčených CD/DVD na 60 kusů a prodlouží se jejich výpůjční doba.
  • Náhrady ztracených nebo poškozených knihovních jednotek budou řešeny ve většině případů finanční cestou.
  • Upomínat začne knihovna i pomocí SMS. SMS budou moci čtenáři využít i pro vyrozumění o splněné rezervaci. Cena jedné SMS jsou 2 Kč.
  • Na půl roku se zkrátí doba, po kterou je účtováno zpozdné za dlouho nevrácené knihy. Po půl roce se přestane účtovat zpozdné a všechny výpůjčky se převedou na odpovídající finanční hodnotu, která bude dále vymáhána v rámci činností Právního oddělení.

To nejdůležitější z pravidel knihovny 2022

  • Věci půjčené z knihovny je potřeba ve stanoveném termínu vrátit nebo včas prodloužit.
  • Čtenářský průkaz může mít podobu plastové karty, ale i virtuálního průkazu, např. v mobilním telefonu, který si čtenář vygeneruje ve čtenářském účtu.
  • Služba Můj účet na www.mlp.cz poskytuje přehled o výpůjčkách, rezervacích a možnosti nastavení.
  • Knihovna poskytuje služby nejen ve fyzickém prostoru, ale i online.

V případě jakýchkoli nejasností je dobré se zeptat. Telefonicky (+420 222 113 555), e-mailem (knihovna@mlp.cz), zprávou na FB (www.facebook.com/knihovna) nebo při osobní návštěvě knihovny.