Vybíráme pro vás
6. 1. 2022, WEBREDAKTOR

Minulý rok v Artotéce probíhala animační dílna, kde se děti prakticky učily, jak se dělá animovaný film. Behěm dílny vznikly tři krátké filmy, které si můžete pustit.

Jak probíhala animační dílna

Udělat si představu o tom, jak vzniká animovaný film, vytvořit něco vlastníma rukama, ale i se seznámit se slavnými malíři, které v artotéce máme k půjčení. Nejen to bylo záměrem animační dílny, která se v artotéce uskutečnila druhou prosincovou sobotu loňského roku.

Účastníci se nejprve seznámili s teoretickou stránkou filmového řemesla, a jelikož je čekala především práce s nůžkami a barevným papírem, mohli se inspirovat vystřihovánkami Henriho Matisse či jednoduchými geometrickými formami v obrazech Pieta Mondriana. Pak následovala praktická část. Děti se rozdělily do tří skupin, ve kterých si vymyslely jednoduchou zápletku svého příběhu, vystříhaly postavy a vytvořily prostředí, které pak s pomocí foťáku a počítače rozpohybovávaly.

Pusťte si tři krátké filmy na youtube!

Vznikly celkem tři krátké filmy. Ty spolu s fotkami z celé akce můžete zhlédnout pod odkazem níže také vy. Děkujeme lektorovi Hozovi z Aeroškoly i všem účastníkům dílny a těšíme se na další setkání v artotéce.

Mohlo by vás zajímat

  • Všechny videa knihovny najdete na www.mlp.cz/youtube
  • Celou dílnu zajistila Aeroškola a finančně podpořila Městská část Praha 11, sjely se na ni však děti ze všech částí Prahy ve věku od 8 do 15 let.