Vybíráme pro vás
17. 2. 2022, WEBREDAKTOR

Od března do dubna 2022 pořádáme v Ústřední knihovně kurzy trénování paměti. Na toto téma jsme hovořili s lektorkou, Bc. Ivetou Luxovou. Ptala se Lucie Žemberyová z Dílny v Ústřední knihovně.

Tip! Kurzy Trénování paměti v Ústřední knihovně

Trénujte paměť!

Paní Luxová, do jaké míry je možné paměť opravdu efektivně trénovat? A lze to v každém věku?

S mozkem se to má obdobně jako se svalem. Kdo měl někdy zlomeninu, nejspíš si vybaví svoje překvapení, jak výrazně byla končetina oslabená, když mu po několika týdnech sundali sádru. Stejně tak je to i s mozkem, pokud není dostatečně stimulován podněty. Velmi často slýchám od padesátníků i starších osob, že mozek zatím cvičit nepotřebují, protože nemají žádné problémy. To ovšem není nejlepší strategie do budoucna. Stejně jako v dalších oblastech, i tady výrazně lépe funguje „lepší dříve, nežli později“. Trénování paměti není určené pouze pro seniory, i když tato představa je u nás stále ještě hluboce zakořeněná. Cílený trénink paměti se realizuje např. i s dětmi s poruchami pozornosti, vysokoškolskými studenty, maminkami na rodičovské dovolené, přetíženými manažery, zdravými seniory, stejně jako se seniory s nastupující demencí.

Co mohou zájemci očekávat od kurzu tréninku paměti, který povedete?

Představy o trénování paměti jsou často zúžené na vysedávání nad pracovními listy s různými úkoly v očekávání, že někdo zařídí, aby se nám lépe vybavovala např. jména herců. I to sem samozřejmě patří, ale aktivity, které mají za cíl abychom byli v každém věku v co nejlepší mentální kondici, toho zahrnují mnohem více. Během mého kurzu se budeme věnovat procvičování všech typů paměti. Zaměříme se na vybavování uložených a ukládání nových informací. Představíme si některé mnemotechniky a řekneme si k čemu jsou dobré. Velkým tématem bude soustředění, které osobně pokládám za jeden z největších problémů současnosti. Dále se zaměříme na tvořivost, zapojení obou mozkových hemisfér, spolupráci ve skupině a ochotu učit se novým věcem. Podpoříme strategické myšlení (vyhodnocování situací, hledání řešení apod.), věnovat se budeme i práci s textem a informacemi atd. A také si budeme hrát, protože to má mozek moc rád.

Je možné tréninkem paměti přibrzdit degenerativní změny mozku přicházející se starším věkem?

Funkce mozku, stejně tak jako ostatních orgánů, postupem času slábnou. Rychlost tohoto procesu závisí jak na genetice, kterou ovlivnit nemůžeme, tak na způsobu života, který můžeme ovlivnit výrazně. I zde platí, že vše souvisí se vším. Aby byl náš mozek bez ohledu na věk v co nejlepší kondici, je potřeba provozovat pravidelný a přiměřený pohyb. Mimořádný význam pohybu pro fungování mozku opakovaně potvrzují nejrůznější výzkumy. Dalšími faktory jsou pestrá a střídmá strava, přiměřený spánek, funkční a pohodové mezilidské vztahy, rozumná míra stresu, smysluplná životní náplň, pozitivní nastavení – optimisté jsou jednoznačně ve výhodě. U aktivních a trénujících osob dochází pravděpodobně k navýšení rezervní mozkové kapacity, což může zpomalit a zmírnit nástup demence, či v některých případech i zlepšit zotavení např. po cévní mozkové příhodě. Trénink paměti hraje výraznou roli už proto, že nás vede k tomu, abychom mentálně nezatuhli, učili se novým věcem a nahlíželi na svět jako místo, ve kterém se dokážeme i přes jeho rychlé změny orientovat, nepřestával nás fascinovat a bavit.