Ukrajina
Pobočka Malešice, foto Jiří Podrazil
4. 3. 2022, WEBREDAKTOR

Městská knihovna v Praze půjčuje knihy, ale nabízí i prostor pro setkání s krajany, pro společnou práci nebo studium.

Městská knihovna v Praze půjčuje knihy, ale nabízí i prostor pro setkání s krajany, pro společnou práci nebo studium.

Knihy jsou v knihovně převážně v češtině, ale i v dalších jazycích – angličtině, ruštině i ukrajinštině. Prostřednictvím služby PressReader jsou v knihovně dostupné zahraniční noviny a časopisy. Všechny pobočky knihovny nabízejí připojení k internetu zdarma.

Knihovna zdarma

Městská knihovna v Praze nabízí zápis zdarma pro Ukrajince starší patnácti let, kteří se prokáží ukrajinským pasem nebo občanským průkazem. Žádný další doklad není k zápisu do knihovny potřeba. Děti do patnácti let mají knihovnu zdarma běžně.

Přihlášku je možné vyplnit v papírové podobě přímo v knihovně, nebo online na https://www.mlp.cz/cz/moje-knihovna/.

Bezplatná wi-fi a místo klidu

Přijít se do knihovny posadit, prolistovat knížky nebo internet může každý. Knihovna je otevřena všem, není nutné mít čtenářský průkaz. Klubovny v pobočkách a Dílna v Ústřední knihovně mohou být místem pro práci/studium ve skupině nebo uspořádání místní kulturní akce. Prostory knihovna nabízí zdarma.

Všechny pobočky Městské knihovny v Praze, kterých je po Praze více než 40, nabízí veřejný prostor, teplo a klid. Zdarma dostupná wi-fi síť s názvem Mestska knihovna je přístupná na kterékoliv z nich. Adresy a otevírací doby poboček jsou uvedeny na stránce www.mlp.cz/pobocky.

Zahraniční noviny a časopisy

Ústřední knihovna nabízí přístup do aplikace PressReader, stačí si do svého zařízení stáhnout stejnojmennou aplikaci (dostupná pro Android i iOS). Po příchodu do knihovny a připojení na knihovní wi-fi ji otevřít, vybrat titul a ten si stáhnout přímo do zařízení. Nebo si ho prohlížet přímo v knihovně.

Praktické informace pro lidi přicházející z Ukrajiny

Je mnoho portálů, které obsahují důležité informace, knihovna vybírá alespoň dva z nich. Oficiální stránky českého Ministerstva vnitra jsou tím nejdůvěryhodnějším zdrojem informací o pobytu cizinců na území ČR.

Послуги бібліотеки для громадян України

Міська бібліотека Праги пропонує не тільки книжки, а й простір для зустрічей із співвітчизниками та спільної роботи чи навчання. Книги в бібліотеці переважно чеською мовою, але є й іншими – англійською, російською та українською. Іноземні газети та журнали доступні в бібліотеці через сервіс PressReader. Усі філії бібліотеки пропонують безкоштовний доступ до інтернету.

Довідковий центр допомоги в Центральній бібліотеці

Прага, Середньочеський край та відділи інтегрованої системи порятунку створили в Центральній бібліотеці на Маріанській площі Довідковий центр допомоги людям, які тікають від війни з України. Центр допомоги було перенесено до Конгрес-центру (Google Maps). Найкраще транспортне сполучення – лінія метро С (червона) до станції Вишеград.

У Центрі допомоги працює кілька стійок, де люди можуть отримати дозвіл на проживання, подати заявку на медичне страхування та оформити пропозицію роботи. Центр допомоги також надає базові медичні послуги та психосоціальну допомогу.

Безкоштовний транспорт

Громадський транспорт у Празі та Середньочеському регіоні безкоштовний для українців, які підтвердять свою особу українським чи закордонним паспортом при перевірці квитків.

Безкоштовна бібліотека

Міська бібліотека в Празі пропонує безкоштовну реєстрацію для українців віком від п’ятнадцяти років, які можуть підтвердити свою особу українським чи закордонним паспортом. Для запису до бібліотеки додаткові документи не потрібні. Діти до 15 років користуються бібліотекою безкоштовно відповідно до загальних правил.

Заявку можна заповнити в паперовій формі безпосередньо в бібліотеці або онлайн за адресою https://www.mlp.cz/cz/moje-knihovna/.

Безкоштовний wi-fi та місце для відпочинку

Кожен може прийти до бібліотеки, щоб посидіти, погортати книги чи скористатися інтернетом. Бібліотека відкрита для всіх, мати читацький квиток не обов’язково.

Усі філії Празької міської бібліотеки, яких у Празі понад 40, пропонують публічний простір, тепло і спокій. У кожній із них доступна безкоштовна мережа Wi-Fi під назвою «Mestska knihovna» («Міська бібліотека»). Адреси та години роботи філій вказані на сторінці www.mlp.cz/pobocky.

Іноземні газети та журнали

Центральна бібліотека пропонує доступ до програми PressReader — просто завантажте згадану програму на свій пристрій (доступна для Android та iOS). Прийшовши до бібліотеки та під’єднавшись до бібліотечного wi-fi, відкрийте її, виберіть видання та завантажте його прямо на свій пристрій. Або перегляньте його безпосередньо в бібліотеці.

Практична інформація для людей, які приїжджають з України

Існує багато порталів з важливою інформацію, бібліотека вказує принаймні два з них. Офіційний сайт МВС Чехії є найбільш надійним джерелом інформації про перебування іноземців у Чехії.

Library Services for Ukrainian Citizens

The Municipal Library of Prague lends books but also offers a space for meetings with compatriots, for working or studying together. Books in the library are mostly in Czech, but also in other languages – English, Russian and Ukrainian. Foreign newspapers and magazines are available in the library through the PressReader service. All library branches offer free Internet access.

Helpdesk in the Central Library

Prague, the Central Bohemian Region and the individual components of the Integrated Rescue System set up an Assistance Centre for people fleeing the war in Ukraine at the Central Library in Marianske Square. The Assistance Centre was moved to the Congress Centre (Google Maps). The best transport connection is by metro C (red line) to the Vyšehrad station.

The Assistance Centre operates several counters where people can get residence permits, register for health insurance, and where job offers are mediated. The Assistance Centre also provides basic health services and psychosocial assistance.

Free Transport

Public transport in Prague and the Central Bohemian Region is free for Ukrainians who present their Ukrainian passport or ID card during a ticket check.

Library for Free

The Municipal Library in Prague offers free registration for Ukrainians over 15 years of age who present a Ukrainian passport or ID card. No other document is needed to register at the library. Children under the age of fifteen have access to the library for free as a standard. The registration form can be filled out as a hard copy directly in the library or online at https://www.mlp.cz/…je-knihovna/.

Free Wi-Fi and a Place of Peace

Anyone can come to the library to sit down, browse books or the Internet. The library is open to everyone, there is no need to have a library card. Clubrooms in the branches and the Dílna-space in the Central Library can be a good place to work /study in a group or organize a local cultural event. The library offers these spaces for free.

All branches of the Municipal Library, of which there are more than 40 in Prague, offer public space, warmth and peace. A free wi-fi network called Mestska knihovna is available at any of them. The addresses and opening times of the branches are provided at www.mlp.cz/en/branches.

Foreign Newspapers and Magazines

The Central Library offers access to PressReader; just download the app of the same name (available for both Android and iOS) to your device. Once you arrive at the library and connect to the library wi-fi, you can open the app, select a book and download it directly to your device. Or you can browse it directly in the library.

Practical Information for People Coming from Ukraine

There are many portals that contain important information, the library selects at least two of them. The official website of the Czech Ministry of the Interior is the most trusted source of information concerning the stay of foreigners on the territory of the Czech Republic.