Vybíráme pro vás
20. 5. 2022, WEBREDAKTOR

V květnu 2022 pro vás Artotéka připravila nové knihy z oblasti výtvarného umění.

Josef Pleskot

Výbor z rozhovorů, které význačný český architekt Josef Pleskot poskytl v letech 1989–2019. Knižní vydání seznamuje s jeho názory a postoji, zároveň nabízí širší pohled na vývoj české architektury po roce 1989.

PŮJČTE SI V KNIHOVNĚ

Samota uprostřed davu

Publikace k umělecké výstavě, která mapovala vztah francouzského básníka Charlese Baudelaira k výtvarnému umění. Zaměřuje se na ohlasy Baudelairovy osobnosti a díla v evropském a zejména českém umění.

Katalog i výstava připomenuly dvousté výročí narození nejslavnějšího z prokletých básníků. Cílem výstavního projektu bylo vysledovat, jak vstoupil Baudelaire, jeho dílo a motivy, které jsou v jeho poezii obsaženy, do tvorby českých umělců od 19. století do současnosti. Vedle toho se knížka zabývá recepcí Baudelaira v českém literárním prostředí, jeho působením v roli výtvarného kritika, nechybí ani texty věnující se českým překladům a ilustracím Baudelairových knih.

PŮJČTE SI V KNIHOVNĚ

Foster, Hal: Zítra bude hůř

Studie amerického kritika a historika umění se zamýšlí nad proměnami umění v posledních zhruba pětadvaceti letech (po roce 1989). Jeho „příběh umění“ vypráví o odklonu od postmoderních strategií směrem k ponoru do skutečnosti a historičnosti.

PŮJČTE SI V KNIHOVNĚ

Mohlo by vás zajímat