Křesadlo
24. 5. 2022, WEBREDAKTOR

Pokračujeme ve vydávání e-knih Jana Křesadla. Dalším počinem je fantaskní román Girgal o pozoruhodných vesmírných putováních zmutovaného psa a my vám poodhalíme tajemství zrodu literárního díla.

S Janem Křesadlem od rukopisu k e-knize

Věrné fanoušky i nové obdivovatele tvorby originálního autora Jana Křesadla potěšíme a možná i překvapíme dalším e-počinem, tentokrát „eskapádami na způsob science fiction“ pod názvem Girgal. Ponechme nyní stranou autorovu slovní, tematickou a jinotajnou ekvilibristiku – k souznění s ní stačí „nalistovat první stránku“:

„… Během psaní této knihy jsem se dlouho poctivě domníval, že jméno Girgal je můj výmysl. Když jsem byl asi v polovině, zjistil jsem s překvapením, že za první republiky byl na Smíchově nakladatel Otto Girgal. Jeho nakladatelství mělo emblém sestávající ze tří stojících knih, hřbetem k pozorovateli, za nimiž se ukazovalo něco jako planeta Saturn, či snad jakýsi glóbus, a mrak typu kumulus. Když jsem toto zjistil, srostlo již jméno Girgal s mým hrdinou tak podstatně, že je nebylo lze rozpojit bez zabití postavy…“

Díky opravdové spolupráci s Křesadlovým synem, Václavem Z. J. Pinkavou, jsme totiž jakoby nahlédli autorovi přes rameno a v tichosti mohli přihlížet vzniku díla, což je neméně vzrušující zážitek. I tentokrát se na úvod „pomodlil“, „aby to dobře dopadlo“, tj. připojil „úvodní kraťoučký notový záznam ve stylu gregoriánského chorálu. Je to vždy melodie nápěvu Zachovej nám, Hospodine…, takové zaklínadlo, k usebrání,“ jak nám svěřil pan Pinkava.

Bohatá obrazotvornost i přesnost poznatků

Nemohlo to ale dopadnout špatně, autorova bohatá obrazotvornost založená na širokých a hlubokých znalostech z mnoha vědních oborů spolu se sebekritickou schopností pochybovat nemohly dát vzniknout dílu nečtivému či nezajímavému. Však také Křesadlo neváhal konzultovat své fabulované reálie, aby odpovídaly vědeckým poznatkům a zákonitostem, se synem Pavlem, který v té době studoval fyziku, a napsal mu dopis „ohledně posouzení a ověření astronomických a fyzikálních souvislostí fiktivní planety Aleron 8, která má dva měsíce, Kwok a Kwak“.

Talent výtvarný nutkal Křesadla dokonce k návrhům titulních stran – obálek.

Ponechme autorovi tajemství jeho tvůrčí činnosti, „kdy, kde, jak“ on to vlastně dělal, a buďme rádi, že dospěl až na poslední stránku. Nejen tu bylo potřeba přepsat tehdy na psacím stroji (vzpomínáte?), čehož se asi nejčastěji ujala jeho žena. O třicet osm let později jsme dostali možnost převést celý tento lidský příběh radostné tvorby v cosi nehmatatelného, ale věříme, že přesto působivého.

Text rukopisu najdete na str. 268 e-knihy Girgal.

Porozumění psí duši

A komu by snad vrtalo hlavou, proč hrdina psí, kde se vzalo ono porozumění psí duši a díky čemu se tak zdařilo personifikovat Girgala, předkládáme vysvětlení z korespondence s panem Pinkavou: „Pejsky jsme za mého dětství neměli, ale otec v mládí ano. … Vyprávěl také, že jejich pes nesnášel jistou chodbu v domě v komplexu sklárny Fričkovny v Radnicích u Plzně, kde prý cosi jaksi strašilo. … Jak jsem tuším již zmiňoval, otec se stylizoval do psa ratlíka (jsa přinejmenším ‚psí cholog‘), takže Girgal (potažmo Hyrhula) je vlastně on sám, qua alter ego, přičemž mne a sourozence karikoval jako svá štěňata…“.

K životu literárního díla už zbývá jen – v našem případě stáhnout a – číst.

STÁHNĚTE SI ROMÁN GIRGAL!

Napsala: Markéta Teuchnerová, Oddělení digitalizace

Mohlo by vás zajímat