Vybíráme pro vás
12. 8. 2022, WEBREDAKTOR

Lenka Hanzlíková píše odkud historicky pochází jméno Provaznické ulice a o tajemství domu č. p. 385, který v této ulicí sídlí.

Provaznická ulice v Praze 1 je dnes tvořena z velké části zadními trakty velkých domů, které mají svá hlavní průčelí do ulic Na Příkopě a Rytířské. Slouží tak hlavně jako spojnice ulic Na Můstku a Havířské a tomu odpovídá i její stav. První písemnou zmínku o této ulici máme z roku 1434, ale historie je určitě starší.

Provazníci v Provaznické ulici

Mistři provazníci, po kterých nese ulice dodnes pojmenování, se v parkánovém prostoru městského opevnění začali usazovat v patnáctém století, důvodem byl hlavně dostatek místa pro provozování jejich řemesla. Provazníci se zabývali výrobou konopných provazů. Surovinu bylo potřeba pro její zpracování máčet, k čemuž ti staropražští využívali zatopený příkop staroměstského opevnění. Příkop byl zasypán v roce 1760. Připravený materiál se pak zpracovával ručně i na kolovratu. Učení na provazníka trvalo dva roky.

Směrem do Provaznické mají obrácené své fasády zejména domy na obou koncích ulice. Na pravém konci ulice je to funkcionalistický obchodní dům z roku 1932, dílo architekta Adolfa Foehra, který byl vybudován na místě původního domu s historickým označením U sedláků.


Vybavení Oddělení digitalizace

Z levé strany je ulice ohraničena historickou zástavbou, navenek pozdně klasicistní, v jádru gotickou. Jedním z domů je i dům č. p. 385, kde v prvním patře sídlí Městská knihovna v Praze. Prostory využívá pro provoz Oddělení digitalizace a jako školící prostory a kanceláře. V přízemí je hostinec U Provaznice, pohostinství je v tomto místě doloženo historicky, prý sem do příjemné hospůdky chodíval i Jan Neruda a v roce 1859 se tu scházeli Májovci. Městský dům U Fentnarů je nemovitou kulturní památkou a je ve vlastnictví hl. m. Prahy.

Historie domu č. p. 385 v Provaznické ulici

Gotický, pozdně klasicistně přestavěný dům byl součástí velké sjednocené zástavby domu Mikuláše od Věže, kde byl součástí zadního traktu a těsně přiléhal k hradební zdi. Pod označením U Fentnarů patřil mezi pobělohorské konfiskáty, v roce 1713 je známý jako Reimannovský dům. Dnešní č. p. 385 tvoří dvě původně samostatné budovy s nepravidelným půdorysem, které byly spojené přechodem v místě dnešního schodiště. Dům má dvě čísla orientační – číslo 3 směřuje do ulice Provaznická, číslo 5 do ulice Na Můstku. Fasády jsou klasicistní, v jádru je dům gotický s renesanční, barokní, klasicistní i novodobou přestavbou. Neustálé přestavby a úpravy, včetně propojování a následného rozdělování bloku domů, odrážely potřeby uživatelů prostor a účelu použití od obytných přes obchodní až po kancelářské. Objekt je nemovitou kulturní památkou a součástí městské památkové rezervace.


Dům v ulici Na Můstku

Výrazná klasicistní přestavba proběhla roku 1840 s následnou úpravou roku 1887. Kolem roku 1912 proběhla adaptace na obchodní dům. Pro tyto účely byl vybudován nový vchod a velká výkladcová okna směrem do ulice Na Můstku. Další úpravy pak proběhy ve třicátých letech dvacátého století. Generální rekonstrukce celého bloku domů i ulice Na Můstku probíhala ve čtyřech etapách v  sedmdesátých a osmdestátých letech dvacátého století a vyžádal si ji nevyhovující statický i technický stav budov. Při této rekonstrukci byly objeveny rozsáhlé části gotických stavebních prvků. Bohužel použité technologické postupy i možnost vybavení interiéru z osmdesátých let se dnes ukazují jako problematické, a to včetně chybějící stavební dokumentace a technického zaměření, které dnes představují komplikaci pro další úpravy a nápravu stavu.

Úpravy prostor v prvním patře proběhly pro účely Městské knihovny v Praze v letech 2008 a 2018. Knihovna v nich provozuje Oddělení digitalizace a využívá je jako školící a kancelářské prostory. V zasedací místnosti je druhotně umístěný gotický prvek – zbytek velkého gotického okna se čtyřlistovou kružbou.

Sklep domu je zaklenut valenými klenbami, v jedné sklepní zdi je druhotně zasazen fragment renesančního portálu.

Připravila: Lenka Hanzlíková

Mohlo by vás zajímat

Tip! Navštivte Oddělení digitalizace v rámci akce EHD 2022

Použitá literatura: