Vybíráme
1. 9. 2022, WEBREDAKTOR

Klubovna Sedmička je coworkingový prostor, který sídlí na pobočce Sedmička.

Klubovna nabízí prostor pro tyto aktivity:

  • doučování, realizaci projektů, pracovní schůzky,
  • setkávání, pořádání jazykových lekcí, diskuze o knihách,
  • pořádání naučných besed, hraní deskových her,
  • ruční práce i nejrůznější jednání.

K dispozici je sedm stolů, které je možné podle potřeby přesouvat a vytvářet větší pracovní plochy. Prostor klubovny je také možné přeměnit na malé hlediště. Je možné využít dataprojektor a promítací plátno. Klubovna je určena pro jednotlivce i skupiny. Pokud se rezervuje celý prostor, maximální počet osob je dvacet pět, v ostatních případech patnáct.

Rezervace klubovny a pravidla provozu

Klubovnu Sedmička můžete užívat zdarma, pokud jste čtenář starší 15 let a alespoň jeden z návštěvníků má platný čtenářský průkaz. Prostor klubovny je možné využít buď celý nebo pouze jednotlivé stoly (jeden stůl = dvě až čtyři pracovní místa). Klubovnu sedmička je možné si předem rezervovat těmito způsoby:

Volné termíny zjistíte v Google kalendáři. Zveřejněny jsou pouze údaje o obsazeném prostoru a termínech. Při rezervaci uvádíte číslo čtenářského průkazu, kontakt, čas, účel užití klubovny a počet osob, pro které prostor rezervujete. Jedna skupina si může rezervovat prostor maximálně na:

  • 4 hodiny denně,
  • 8 hodin týdně,
  • 24 hodin měsíčně.

Prostor je třeba začít užívat nejpozději do patnácti minut po nahlášeném začátku, jinak je rezervace zrušena. Pozor! Čtenáři bez rezervace nemusí být do Klubovny Sedmička umožněn přístup. Knihovna si vyhrazuje právo rezervaci neumožnit, a to i bez uvedení důvodu. Provozní doba klubovny je stejná jako otevírací doba pobočky Sedmička

Užití prostoru

Uživatelé jsou povinni prostory užívat pouze k uvedenému účelu, a to způsobem obvyklým a povaze prostoru přiměřeným. Jsou povinni opustit prostor ve stavu, ve kterém jej převzali. Rezervující čtenář odpovídá knihovně za škodu, která jí byla způsobena při užití prostoru jeho skupinou. Uživatelé mohou použít vybavení prostoru. Uživatel, který porušuje právní předpisy, knihovní řád nebo tato pravidla, může být z prostoru vykázán.