Vybíráme pro vás
20. 9. 2022, WEBREDAKTOR

V září 2022 pro vás Artotéka připravila nové knihy z oblasti výtvarného umění.

Váchal, Josef: Tisíc Gagarínů a jedna řepařka!

Edice dopisů-románů, které napsal výtvarník Josef Váchal svému žáku, malíři a grafikovi Josefu Hodkovi. Soubor sedmi obsáhlých dopisů dřevorytce Josefa Váchala (1884–1969) jeho jedinému žáku a celoživotnímu příteli Josefu Hodkovi (1888–1973), napsané mezi lety 1949 a 1963 je možné vnímat jako ironicky hořký smích-výsměch národem zneuznaného génia stiženého grafomanií, do nebe volající pýchou.

PŮJČTE SI V ARTOTÉCE

Karel Malich & utopické projekty

Publikace rozvádí a kontextualizuje téma Malichových utopických projektů v rámci soudobých architektonických vizí i sociálních a environmentálních témat. Obsahuje texty dobových a současných teoretiků a především rozsáhlou fotodokumentaci skic, modelů i realizací, které se podařilo dohledat a vzájemně propojit.

PŮJČTE SI V ARTOTÉCE

Mýtus architekta: Jan Kotěra 150

Kolektivní monografie nabízí nové pohledy na dílo architekta, pedagoga, designéra a výtvarníka Jana Kotěry, zakladatele české moderní architektury. Jednotlivé kapitoly se zabývají Kotěrovým pedagogickým působením na českých vysokých školách, jeho kontakty se zahraničím, urbanistickou tvorbou či rolí, kterou sehrály tradice minulosti v Kotěrově díle.

PŮJČTE SI V ARTOTÉCE

Mohlo by vás zajímat