Služby
18. 1. 2023, WEBREDAKTOR

Nabízíme prostor pro setkávání, hraní deskových her, pořádání kulturních a vzdělávacích akcí, schůzování, bezplatné jazykové kurzy nebo doučování.

Klubovna je k dispozici zdarma pro komunitní aktivity, není možný její komerční pronájem. Klubovna pobočky Korunní má maximální kapacitu 30 osob, optimálně nabízí využití prostoru pro 15–20 osob. K dispozici jsou 3 stoly, které je možné dle potřeby přesouvat a vytvářet větší pracovní plochu, 30 židlí, velkoplošná obrazovka s připojením k internetu a flipchart. V prostoru klubovny je i magnetická nástěnka, která ale může v době rezervace klubovny sloužit k propagační či výtvarné činnosti knihovny.

Rezervace klubovny a pravidla provozu

Klubovnu pobočky Korunní může užívat zdarma pro komunitní aktivitu čtenář starší 15 let. Klubovnu pobočky Korunní je možné si zarezervovat následujícími způsoby:

  • osobně v otevírací době pobočky Korunní
  • e-mailem na adrese korunni@mlp.cz
  • telefonicky na čísle 777 130 218

Při komunikaci týkající se rezervace klubovny prosím uvádějte kontakt, datum a časové rozpětí, kdy byste o rezervaci klubovny měli zájem, účel užití klubovny a počet osob, které by prostor využily. Klubovnu lze rezervovat v době totožné s otevírací dobou pobočky Korunní.

Prostor klubovny je využíván i pro potřeby pobočky Korunní (kulturní a vzdělávací akce) a další aktivity, vždy tedy vyčkejte na potvrzení rezervace klubovny. Knihovna si vyhrazuje právo rezervaci neumožnit, a to i bez uvedení důvodu.

Užití prostoru

Uživatelé jsou povinni prostory užívat pouze k uvedenému účelu, a to způsobem obvyklým a povaze prostoru přiměřeným. Jsou povinni opustit prostor ve stavu, ve kterém jej převzali. Rezervující čtenář odpovídá knihovně za škodu, která jí byla způsobena při užití prostoru jeho skupinou. Uživatelé mohou použít vybavení prostoru. Uživatel, který porušuje právní předpisy, knihovní řád nebo tato pravidla, může být z prostoru vykázán.