Služby
3. 4. 2023, WEBREDAKTOR

Městská knihovna v Praze prodlužuje nabídku zápisu zdarma pro občany Ukrajiny.

Knihovna nabízí možnost zápisu zdarma občankám a občanům Ukrajiny od loňského vypuknutí války v jejich domovině. Vzhledem k situaci byla nyní nabídka prodloužena a vztahuje se na nové registrace čtenářů. Zájemce o zápis do knihovny vyplní přihlášku a následně věrohodným způsobem prokáže svoji totožnost a to, že je občankou/občanem Ukrajiny (např. cestovním pasem, občanským průkazem). Čtenářský průkaz je platný jeden rok a je možné ho využít ve všech pobočkách Městské knihovny v Praze.

Dospělí, kteří už čtenářský průkaz mají, zaplatí za prodloužení na další roční registrační období poplatek 60 Kč. Děti do 15 let za registraci do knihovny neplatí, stejně jako lidé starší 70 let.

Služby knihovny mohou pro nově příchozí představovat integrační prvek, který pomáhá s orientací v novém prostředí. Knihovna pořádá kurzy češtiny pro cizince, kulturní akce nebo doučování pro děti. Kromě toho také nabízí prostory pro setkávání a samozřejmě knihy v různých jazycích, včetně ukrajinštiny.

Více o službách knihovny pro ukrajinskou komunitu na www.mlp.cz/ukrajina.

Mohlo by vás zajímat

Бібліотека розширює пропозицію безкоштовного запису для громадян України

Бібліотека пропонує безкоштовний запис громадянкам і громадянам України з початку війни на їхній батьківщині минулого року. У зв’язку з ситуацією нині пропозицію продовжено та вона поширюється на реєстрацію нових читачів.

Бажаючі записатись до бібліотеки заповнюють анкету та достовірно підтверджують свою особу та факт громадянства України (наприклад, паспорт, посвідчення особи). Читацький квиток дійсний протягом одного року і може використовуватися в усіх філіях Міської бібліотеки в Празі.

Дорослі, які вже мають читацький квиток, сплачуватимуть за продовження на наступний річний період реєстрації збір 60 чеських крон. Діти до 15 років за запис у бібліотеку не платять, як і люди старше 70 років.

Для новоприбулих бібліотечні послуги можуть стати інтегруючим елементом, який допомагає зорієнтуватися в новому середовищі. Бібліотека організовує курси чеської мови для іноземців, культурні заходи або репетиторство для дітей. Крім того, вона пропонує також приміщення для зустрічей і, звісно, книги різними мовами, в тому числі й українською.

Детальніше про послуги бібліотеки для української громади на www.mlp.cz/ukrajina.

Library’s Offer of Free Registration to Ukrainian Citizens Extended

The Library has been offering free registration to the citizens of Ukraine since the outbreak of war in their homeland last year. Due to the situation, the offer has now been extended and applies to new reader registrations.

Those who wish to register in the library must fill in an application form and then provide credible proof of their identity and the fact that they are a citizen of Ukraine (e.g. a passport or an ID card). The reader’s card is valid for one year and can be used at all branches of the Municipal Library of Prague.

Adults who already have a reader’s card shall pay a registration renewal fee of CZK 60 for additional annual period of registration. Children under 15 years of age and people over 70 years of age do not pay the library registration fee.

Library services can be an integrating element for newcomers, helping them to find their way in the new environment. The library organises Czech language courses for foreigners, cultural events or tutoring for children. In addition, it also offers meeting spaces and, of course, books in various languages, including Ukrainian.

More about the MLP's services for the Ukrainian community at www.mlp.cz/ukrajina.