Vybíráme
16. 5. 2023, WEBREDAKTOR

V květnu 2023 pro vás Artotéka připravila další knihy z oblasti výtvarného umění.

Tip! Půjčte si všechny novinky z Artotéky.

Görner, Rüdiger: Oskar Kokoschka


Životopis rakouského malíře, grafika a ilustrátora Oskara Kokoschky.

Autor sleduje jeho životní a uměleckou dráhu od skromných začátků ve Vídni po postavení mezinárodně uznávaného umělce. Všímá si rovněž jeho politických postojů a nemalou pozornost věnuje i jeho pražskému pobytu, během něhož portrétoval prezidenta Masaryka a poznal svou životní družku. Jako přesvědčený antifašista Kokoschka za války emigroval do Anglie a po válce žil převážně ve Švýcarsku. Kromě geneze jeho výtvarného díla si autor všímá i Kokoschkova neméně významného literárního a dramatického díla.

PŮJČTE SI V ARTOTÉCE

Curl, James Stevens: Budování Dystopie

Kritické zamyšlení nad vývojem moderní architektury ve 20. století od respektovaného britského historika architektury.

Monografie předkládá komplexní dějiny architektury 20. století a přináší neidealizovaný pohled na vývoj západní architektury od roku 1918 až do současnosti. Přibližuje modernistickou revoluci a některé její devastující dopady na stavební kulturu posledních desetiletí, životní prostředí a tvář mnoha dnešních měst. Rozebírá rovněž neblahé účinky špatné architektury na psychiku lidí, kteří jsou nuceni v ní žít. Autor se kriticky věnuje i soudobé architektuře a všímá si například toho, že s každým dalším rokem je takzvaná ikonická architektura, produkovaná slavnými architektonickými celebritami, stále bizarnější, znepokojivější a dražší.

PŮJČTE SI V ARTOTÉCE

Toyen: Snící rebelka

Katalog k mezinárodnímu výstavnímu projektu, který přinesl ucelený pohled na tvorbu jedné z nejoriginálnějších českých výtvarnic 20. století.

Publikace mapuje malířskou tvorbu Toyen od 20. let 20. století, kdy se připojila k avantgardnímu hnutí, až po vyzrálé surrealistické dílo z poválečného období, kdy Toyen žila ve Francii. Uměleckohistorické texty doplňuje v publikaci bohatý obrazový doprovod, množství dobových fotografií a archivních materiálů.

PŮJČTE SI V ARTOTÉCE

Jakou barvu má nejdelší století?

Švec Sybolová, Monika

Zábavně pojatá knížka pro děti, jejímž cílem je podívat se na obrazy a sochy novým pohledem.

Zábavně pojatá knížka pro děti, jejímž cílem je podívat se na obrazy a sochy novým pohledem, stát se barevným detektivem a zamyslet se, kde všude lze vidět barvy a co to znamená. Obsahuje zajímavosti o výtvarném umění, otázky a úkoly.

PŮJČTE SI V ARTOTÉCE

Mohlo by vás zajímat