E-knihy
9. 8. 2023, WEBREDAKTOR

Co nového můžete stahovat v e-knihovně v srpnu 2023? Prázdninové čtení plné mořských dobrodružství a jednoho Nikolu Šuhaje.

Tip! Všechny novinky můžete stahovat v katalogu nebo si projděte náš výběr.

Černý korzár: Salgari, Emilio

Dobrodružný román o romantických osudech statečného vůdce pirátů, který zasvětil život pomstě za své bratry.

Román na pozadí bojů námořních lupičů a korzárů proti španělským koloniím v 17. století líčí příběh italského šlechtice mstícího smrt svých bratří.Napínavá dobrodružná kniha romantického zabarvení, plná nečekaných zápletek a zvratů, vyznívající v oslavu odvahy, hrdinství a pevné vůle zjednat stůj co stůj spravedlivou odplatu.

STÁHNĚTE SI

Cooper, James Fenimore: Lodivod

Dobrodružné vyprávění o hrstce amerických námořníků v dobách bojů za nezávislost.

V době boje Ameriky za nezávislost na Anglii připlouvají k britským břehům dvě americké lodě, za účelem zajmout některé z významných osobností nepřítele a později je vyměnit za své zajatce. Krom toho na dva americké důstojníky čekají v Anglii i dvě ženy, které si s sebou chtějí odvézt do své země. A lodivod? Tajemná postava ve službách Američanů, jejíž jméno se čtenář do konce knihy nedozví.

STÁHNĚTE SI

Olbracht, Ivan: Nikola Šuhaj loupežník

Baladický román, situovaný do Zakarpatska v době těsně po 1. světové válce, o společenské vzpouře, o přátelství, lásce a zradě.

Autor ve své baladě líčí na jedné straně krásu nedotčené přírody, na druhé straně pak bídu a primitivní podmínky v tomto opomíjeném a zanedbaném koutě Evropy. Vypráví o životní pouti podkarpatského zbojníka, mladého, civilizací nedotčeného a impulzivního horala, srostlého s rodnou krajinou. Na zbojnické stezky ho vyhnala bída a nespravedlnost a on se po čase stává hrdinou svého lidu, jenž bohatým bere a chudým dává. Svou vzpourou podněcuje v ostatních touhu po lepším světě. I když nakonec Nikola hyne zradou svých lidí, žije nadále v jejich paměti, v pověstech a písních.

STÁHNĚTE SI

Ilustrační obrázek v perexu.