Vybíráme
12. 9. 2023, WEBREDAKTOR

Přijďte si poslechnout nový přednáškový cyklus, který od září probíhá v pobočce Barrandov.

Jak se k nám dostanete? Metrem B do stanice Anděl a odtud pak můžete pokračovat tramvajemi číslo 5, 12, 20 na stanici Sídliště Barrandov.

Přednášky na Barrandově

Od nepaměti byl člověk puzen měnit místo svého pobytu, neostávat na místě. Nutily ho k tomu nejrůznější příčiny: prostá touha překročit horizont všedního dne a vrtnout se jinam, pomoci si k lepšímu životu po ekonomické stránce, diplomatické úkoly, touha nabýt kvalitního vzdělání či přání vydat se ve šlépějích „krále králů“ – Ježíše Krista. Přijměte pozvání na cestu s těmi, kteří našli odvahu urazit stovky a tisíce kilometrů, a to v dobách, kdy takováto výprava neslibovala jen cestovatelské vzrušení, ale také nemalé útrapy a leckdy byla tím posledním, co daný člověk na tomto světě vykonal.

Několik kapitol o českých dobrodruzích, kteří se vypravili vstříc novým obzorům a krajům. Přednášky začínají vždy v 17:00 na všechny je vstup zdarma. Přednáší Jakub Rychtar. Jak se k nám dostanete? Metrem B do stanice Anděl a odtud pak můžete pokračovat tramvajemi číslo 5, 12, 20 na stanici Sídliště Barrandov.

16. 10. 2023 – Vzhůru za vzděláním

Akademická peregrinace ve středověku

Stejně jako dnes, bylo i ve středověku dobrým zvykem poznat během vysokoškolského studia jiné univerzity a kraje. Jelikož bylo Karlovo učení na sever od Alp a na východ od Rýna nejstarším svého druhu, směřovaly kroky českých studentů především na Apeninský poloostrov, do Francie či Anglie. V přednášce si povíme jak o strázních, kterým museli studenti v zahraničí čelit, tak o radostech a zkušenostech, kterými byli nadáni. Veřejnosti asi neznámějším studentem, který se vrtnul na zahraniční studia, byl zřejmě Jeroným Pražský, jenž později následoval svého učitele a kolegu Jana Husa na kacířskou hranici.

27. 11. 2023 – Poutě do Svaté země

Tam, kde se narodil a zemřel Ježíš Kristus

Terra sancta – Svatá země byla od nepaměti pro křesťanské věřící pojmem. Bylo to území, kde bylo lze chodit ve šlépějích Ježíše Krista a připomenout si jak jeho život, tak mučednickou smrt. Do Svaté země směřovaly od středověku i kroky českých poutníků, méně už křižáckých bojovníků. Trend navštívit Svatou zemi nabyl pak důležitosti – a stal se de facto módou – v raném novověku. V povídání vzpomeneme na české poutníky a cestovatele, kteří se rozhodli tuto vzdálenou zemi navštívit a poznat. Někteří z nich o své cestě zanechali též – pro nás velmi cenná! – psaná svědectví.

11. 12. 2023 – Pobělohorský exil

Opustíš-li mne, nezahynu. Opustíš-li mne, zahyneš

Cesty Čechů a Češek nesměřovaly vždy jen za poznáním – ať už akademickým či cestovatelským. Vedly také do emigrace. Tuto pouť se rozhodli absolvovat i ti, kteří se nechtěli smířit s vyostřujícím se pobělohorským politickým klimatem, kdy katoličtí vítězové požadovali po svých socích změnu víry. Nekatolící čelili – pokud nekonvertovali či neopustili zemi – konfiskaci majetku a dalším strázním. Kam vedly kroky českých pobělohorských emigrantů? A jak byli v cílové zemi přijímáni? Podařilo se jim v novém domově navázat na svůj předchozí život v českých zemích? O tom vše si v přednášce popovídáme.

Mohlo by vás zajímat

Ilustrační obrázky pocházejí z Wikimedia Commons, níže uvádíme jednotlivé atributy: