Vybíráme
16. 11. 2023, WEBREDAKTOR

Jako v každém historickém knihovním fondu je v Oddělení vzácných tisků řada vydání biblí z různých století, a to jak v češtině, tak i v latině či němčině.

Zastavíme se u našich vzácných originálů, představíme ale i faksimile rukopisů i prvotisků, která rozhodně stojí za pozornost. Pokud bychom tyto knihy seřadili podle jejich vzniku (myšleno jejich originálu), pak musíme začít Velislavovou biblí.

Velislavova bible


Velislavova bible – křest knížete Bořivoje I.

Velislavova bible je považována za jednu z  nejrozsáhlejších obrazových knih středověku. Jedná se o rukopis, který obsahuje 747 ilustrací. Ty zobrazují začátek Starého zákona, část evangelií a Skutků apoštolských a celou Apokalypsu. Vedle biblických textů je zde poprvé vyobrazena Legenda o sv. Václavovi. Soubor půvabných perokreseb, které jsou jemně kolorované, vznikl v rozmezí let 1325–1349. Usuzuje se, že bible zřejmě vznikla na objednávku Velislava, zcestovalého notáře v kanceláři českého krále Karla IV. Odtud tedy pochází její název. Obrázky doprovází stručný latinský text. Originál této bible je uložen ve fondu  naší Národní knihovny. V roce 1970 vydal Pragopress 470 číslovaných faksimilí, z nichž jednu máme u nás v oddělení vzácných tisků pod názvem Velislai biblia picta.

Bible Václava IV.


Svatováclavská bible – stvoření Evy

Jednou z nejkrásnějších středověkých biblí je Bible Václava IV., což je rukopis Starého zákona, který vznikl v Praze koncem 14. století pro krále Václava IV. Bible byla napsána německy a objednavatelem překladu do němčiny byl významný pražský staroměstský patricij Martin Rotlev. Udává se, že na její výzdobě pracovalo nejméně devět iluminátorů, či přesněji malířských dílen. Bible zahrnuje v nynějším stavu 6 svazků s 1214 pergamenovými listy, které byly v roce 1790 byla svázány do dnešní podoby. Největší pozornost přitahuje na knize jejích 654 miniatur, nezřídka s hojným zlacením, které doplňuje bohatá výzdoba na okrajích jednotlivých listů. Označení Bible je vlastně nepřesné. Zůstala totiž nedokončena, některé kapitoly Starého zákona chybí a Nový zákon zde není vůbec. V současnosti je originál svatováclavské bible uložen v Rakouské národní knihovně, která je pokračovatelkou někdejší vídeňské dvorní knihovny. Naše faksimile má osm svazků a je z roku 1990, kdy bylo vydáno v Dortmundu v nakladatelství Harenberg.

Pražská bible


Pražská bible

Nejstarší a nejvzácnější knihou naší knihovny Pražská bible z roku 1488. Tato bible je významná v tom, že se jedná o první tištenou bibli ve slovanském jazyce a také v češtině. Nenajdeme v ní žádné ilustrace, zdobí ji pouze ručně kreslené iniciály. Bibli vydali vlastním nákladem čtyři pražští měšťané – Jan Pytlík, Jan Severin, Jan Bílý Od čápů a Matěj Od bílého lva. Vytištěna byla s největší pravděpodobností v pražské tiskárně Jana Kampa. Jeho jméno není v knize uvedeno, proto se také někdy uvádí jako nakladatel Tiskař Pražské bible. Naše bible prošla v roce 2002 při povodni vodou, ale byla zachráněna. Po zmražení a vysušení byla pečlivě restaurována v Národní knihovně ČR. V roce 2011 vydala naše knihovna titul Příběh Pražské bible, kde se o záchraně tohoto prvotisku můžete dočíst více. Pokud byste se chtěli na text Pražské bible podívat, je v elektronické podobě v databázi Národní knihovny ČR s názvem Manuscriptorium, které je zaměřena na historické tisky.

Kutnohorská bible


Faximile Kutnohorské bible

Kutnohorská bible vznikla jen o rok později než ta pražská. Tu už v originále nemáme. Její text je víceméně totožný s Pražskou biblí. Předpokládá se, že bohatí kutnohorští občané chtěli Prahu dohnat, a proto si objednali vytištění bible i v Kutné Hoře u tiskaře Martina z Tišnova. Od pražské se liší tím, že je zdobená 116 dřevořezy. Původní vlastníci Bible kutnohorské dostávali knihu z tiskárny Martina z Tišnova v podstatě jako nedokončené dílo. Každý majitel si ji pak sám dal svázat a od písaře nebo iluminátora si do ní nechal vepsat či domalovat barevné iniciály. Čím byla výzdoba bohatší, tím byla kniha dražší. A tak mnohé exempláře Bible kutnohorské zůstaly bez iniciál. Kutnohorská bible je považována se svými 612 stranami za nejrozsáhlejší český prvotisk, tedy knihu vytištěnou do roku 1500. Je to zároveň první česká bible, která má ilustrace. Naše faximile bylo vydáno v roce 1989 v Paderbornu.

Melantrichova bible


Melantrichova bible

Druhou nejstarší biblí ve fondu Městské knihovny v Praze je Melantrichova bible, lidově zvaná Melantriška. Poprvé tuto bibli vydal Jiří  Melantrich z Aventina v roce 1549. Protože byla obsahově přijatelná pro všechny konfese, stala se ve své době velmi oblíbenou a dočkala se i více vydání. V oddělení vzácných tisků máme vydání v pořadí čtvrté, které je z roku 1570. K němu pořídil tiskař Melantrich zcela novou obrazovou výzdobu. V Encyklopedii knihy uvádí její autor Petr Voit , že dřevořezy jsou prací pražských usedlíků Floriana Abela a Franceska Tertia a domácího malíře Ambrože Ledeckého. Tiskaři předchozích vydání biblí v Čechách (a to nejen Melantrichovy) používali pro ilustrace vesměs kopie dřevořezů německého původu. Ilustrace ke čtvrtému vydání Melantrišky jsou proto považovány za první původní soubor biblických ilustrací v Čechách.

Bible s ilustracemi B. Reynka


Ilustrace Bohuslava Reynka

Z nejnovějších vydání bible bych ráda upozornila na bibli v tzv. jeruzalémském překladu, které obsahuje dosud nepublikovaný soubor více než stovky ilustrací významného českého malíře a básníka Bohuslava Reynka. Obrázky představují jak biblické náměty, které se přímo váží k obsahu biblického textu, tak i malířovy oblíbené motivy zachycující všední život. Překlad pořídili František X. Halas a Dagmar Halasová v roce 2009. Část nákladu je v bibliofilské úpravě, kdy bylo vydáno 250 číslovaných výtisků vázaných v kůži. Každý takovýto výtisk obsahuje jeden grafický list otištěný z původní desky. Knihu vydalo Karmelitánské nakladatelství ve spolupráci s vydavatelským domem Euromedia Group v roce 2014.

Připravila: Jana Kozáková, Oddělení vzácných tisků

Mohlo by vás zajímat

Všechny tyto knihy s výjimkou Pražské bible si můžete objednat do oddělení vzácných tisků. Do vzácných tisků je třeba se předem objednat. Badatelna je přístupná všem objednaným čtenářům Městské knihovny v Praze starším 18 let, kteří nemají vůči knihovně peněžitý dluh nebo nevrácenou výpůjčku, jejíž výpůjční lhůta už uplynula. Objednat tisky je třeba nejméně 48 hodin předem. Po objednání čtenáři přijde potvrzující e-mail a pak může přijít do badatelny. Jak se k nám dostanete? Tramvají číslo 1, 2, 25 do zastávky Střešovická vozovna nebo tramvají číslo 22 do zastávky Brusnice. Z tramvajové zastávky Brusnice zabočit do ulice U Brusnice (podél tramvajové trati), budova se nachází na konci ulice po pravé straně.

www.mlp.cz/vzacnetisky

Iliustrační obrázek v perexu Pixabay.com.