Vybíráme
4. 12. 2023, WEBREDAKTOR

Městská knihovna v Praze a Ústav formální a aplikované lingvistiky MFF UK vyhlašují literární soutěž.

Přicházejí z-AI-mavé časy

Možná jste si už také hráli s velkými jazykovými modely, možná už to zkoušíte a chtěli byste poměřit síly s ostatními. A třeba vás jenom zajímá, jestli stroj dokáže napsat povídku, která obstojí v konkurenci „živých“ autorů. I nás to zajímá a proto prohlašujeme, že „přicházejí z-AI-mavé časy“.

Chtěli bychom zjistit, jestli se takové práce dají číst, jestli dokáží vykročit z kategorie průměrnosti a pokud ano, jak k tomu AI přesvědčit. Tak sedněte k počítači a osedlejte svou umělou inteligenci a nechte ji stvořit příběh, který byste sami napsat nedokázali.

Povídku v rozsahu 3600 znaků včetně mezer a soubor s technickou dokumentací (informace o tom, který/é AI nástroj/e jste použili, přepis/záznam vaší interakce s AI nástrojem se všemi prompty, do jaké míry považujete za autora sebe a do jaké míry AI nástroj (0% až 100%), a případně krátké shrnutí, jak se vám s AI pracovalo) zasílejte do 29.2.2024 na adresu jarmila.kasparova@mlp.cz a do předmětu uveďte Přicházejí z-AI-mavé časy. Podrobná pravidla soutěže naleznete zde:

Pravidla soutěže:

  • Do soutěže přijímáme pouze povídky v českém jazyce vytvořené s pomocí AI (ChatGPT, Bing, Bard a další).
  • Povídky musejí být v žánru sci-fi, fantasy nebo horor.
  • Maximální rozsah povídky je 3600 znaků včetně mezer (tj. 2 normostrany).
  • Každý z účastníků může do soutěže poslat pouze jednu práci.
  • Své příspěvky pošlete psané v textovém editoru (s příponou .doc nebo .docx).
  • Soutěžní příspěvek musí mít dvě části – v jednom souboru bude samotná povídka, ve druhém souboru technická dokumentace (informace o tom, který/é AI nástroj/e jste použili, přepis/záznam vaší interakce s AI nástrojem se všemi prompty, do jaké míry považujete za autora sebe a do jaké míry AI nástroj (0% až 100%), a případně krátké shrnutí, jak se vám s AI pracovalo).
  • Soutěžní práce odešlete na e-mail jarmila.kasparova@mlp.cz a do předmětu uveďte Přicházejí z-AI-mavé časy. Do emailu nezapomeňte uvést své jméno a příjmení.
  • Zasláním soutěžního příspěvku účastníci udělují souhlas Městské knihovně v Praze k případné tiskové reprodukci ve sborníku, redakčním úpravám a zveřejnění díla na webových stránkách Městské knihovny v Praze, a také že technické informace můžeme podrobit dalšímu vědeckému zkoumání a případně zveřejnit.
  • Datum odevzdání: 29.2.2024

Mohlo by vás zajímat