E-knihy
6. 2. 2024, WEBREDAKTOR

Literatura psaná ženami a o ženách. Má svá specifika, promlouvá o ženské duši a těle jiný způsobem než ta, kterou píší muži?

Pojem ženské literatury bezpochyby existuje, ale bez konkrétních děl, je to pouze jen obecné a ne příliš vypovídající označení. Ponořete se do knih psaných českými i světovými autorkami. Prozaičkami i básnířkami. Antošová, Benešová, Hůlová, Lundiaková, Jesenská, Berková, Mansfieldová a mnoho dalších. Tip! Všechny tematické e-knihy můžete stahovat v katalogu nebo si projděte náš výběr.

Antošová, Svatava: Ta ženská musí být opilá!

Jedinečná básnická a na svou dobu odvážná výpověď, v níž je erotické téma zpracováno s neobyčejnou jistotou, navíc s důrazem na postavení ženy ve společnosti.

Svatava Antošová píše o ženě nezkrotné, živočišné, naplno prožívající svůj triumf v letech, kdy může uplatnit šarm, vitalitu a onu tajuplnou ženskost, pro niž je žádána a vzývána. Postupně ovšem erotický symbol mizí, nastupuje předtucha stáří, rezignace i ztráta přitažlivosti. Nejen o tomto údělu je básnířčina poezie, ale i o marném hledání jistot, o ubíjející každodenní všednosti. A nikoli náhodně v samém závěru hrdinka autorčiných veršů s jistou odevzdaností prohlašuje: „Jsem naposled jednou z těch krevnatých bytostí / která svou bolest své utrpení svou samotu / nikomu neodkazuje“. I proto básnířčina poezie působí dojmem opravdovosti: vyrůstá ze silných autentických prožitků, v nichž kraluje surovost drsného řečiště života, světa bez iluzí, ve kterém se člověk přesto pokouší nalézt stále platné a trvalé hodnoty.

STÁHNĚTE SI

Benešová, Božena: Myšky

Raný povídkový soubor české básnířky a spisovatelky 1. poloviny 20. století.

Povídková sbírka Myšky, vydaná poprvé roku 1916, obsahuje pět povídek, v jejichž centru jsou vesměs ženské hrdinky. Na půdorysu příběhů o střetávání jejich snů a představ s vesměs maloměstským a mužsky pragmatickým světem vydává autorka mimo jiné svědectví o dobovém postavení žen.

STÁHNĚTE SI

Hůlová, Petra: Paměť mojí babičce

Složité osudy a vztahy matky, jejích dcer a vnučky v nelehkých podmínkách života v současném Mongolsku, kde poslední půlstoletí rozbilo tradiční vazby.

Autorka využívá zevrubné znalosti mongolských reálií a působivou formou fiktivních osobních vzpomínek tří generací žen jedné rodiny dává nahlížet do složitých rodinných i mezigeneračních vztahů v tradiční pastevecké rodině kdesi v Mongolsku, kde se stýkají vlivy ruské i čínské a kde život je velmi tvrdý. Zatímco matka se z tradičního prostředí nikdy nevytrhla, její dcery měly různý osud, nahlížený střídavě očima každé z nich, i očima zástupkyně nejmladší generace, která už vyrůstala ve městě a tradičnímu životu se zcela odrodila. V příběhu se tak postupně odkrývají nejen jejich různým způsobem rozvrácené životy, ale i rozpad tradičních hodnot a vztahů v rodině. Autorka nechává na čtenáři, co z kontextu postupně pochopí a vytváří tak zdání autentičnosti, přičemž jí pomáhá nejen forma, ale zejména propracovanost a domyšlenost detailů tohoto složitého rodinného příběhu.

STÁHNĚTE SI

Lundiaková, Hana: Černý Klarus

Snově laděná erotická novela, jejíž hrdinka se věnuje poznávání své sexuality a nejrůznějších druhů slastí, včetně těch poněkud deviantních.

Hrdinka snové eroticko-sentimentální novely zkoumá svět trochu jinak, než jsme zvyklí. Od dětského poznávání tělesnosti s jeho zakoušením erotického napětí přes bolest a magické myšlení až ke zcela dospělému uspokojování sexuálního pudu. Do příběhu vstupují zásadní otázky této literární hry na „spiklence slasti“ plastové doby: Může se jednou stát nymfa madonou? Může se beztrestně křičet na veřejnosti? Může se čůrat do vany? Po povídkách Vrhnout se autorka vydala do krajiny svobodné rozkoše, kde objevuje erotismus smetiště, igelitu, něžný svistot biče, nymfomanii i libertinství, a vydává tak svědectví o základní lidské touze: milovat.

STÁHNĚTE SI

Jesenská, Milena: Cesta k jednoduchosti

Výbor publicistických próz věnovaných ženám, ve kterých autorka kultivuje jejich pohled na sebe i na svět. Knihu Cesta k jednoduchosti sestavila autorka ze svých příspěvků do ženských rubrik v roce 1926. Uvažuje zde o lásce, manželství, věrnosti, přátelství, módě a emancipaci, ale i o kráse, radosti ze života a vůbec o ženách a jejich pohledu na svět.

STÁHNĚTE SI

Berková, Alexandra: Temná láska

Autobiograficky působící zpověď o životě jedné ženy, o kontrastu nenaplněných ideálů a neutěšené reality.

Hrdinka přichází na svět se syndromem nechtěného dítěte úspěšných rodičů a záhy ztrácí veškeré iluze o světě. Neomylně pokračuje v sebezničujícím procesu sňatkem s dominantním sobcem, obklíčena bezcharakterními jedinci v čele s vlastním bratrem. Oč větší naděje na smysluplný život přichází s mateřstvím, o to depresivnější je pozdější zklamání vrcholící dceřinou drogovou závislostí. A když k tomu všemu přičteme tíživou bezduchost moderní společnosti, řízené touhami z thymolinových reklam, nezbývá než pobyt na tomto bezútěšném světě prostě přetrpět. A zejména toto pravidlo platí pro ženy – silný feministický akcent zkrátka nelze v textu přehlédnout. Bezvýhradně negativistická, ale výrazově bohatá a pocitově přesvědčivá kniha.

STÁHNĚTE SI

Mansfield, Katherine: Aloe

Výbor z povídek novozélandské autorky, která v nich zachycuje drobné obrázky ze všedního života především žen a dětí.

Povídky Katherine Mansfieldové jsou plny porozumění pro složitost života moderního člověka. Mansfieldová opustila konvenční povídkový tvar a psala drobné obrázky z všedního života, dramatické i lyrické zkratky příběhů, vynikající prostotou, mluvností a názorností stylu. Stesk, melancholie, nespokojenost s nevyužitým životem, spojená se vzdornou touhou po lepších společenských podmínkách, vřelý soucit s trpícími i posměch a opovržení, jimiž autorka ironizovala duševní i citovou prázdnotu měšťácké společnosti, připomínající A. P. Čechova, jehož Mansfieldová obdivovala a také překládala. Pro opravdové umělecké i myšlenkové hodnoty svého literárního díla zaujímá Katherine Mansfieldová významné postavení v rozvoji moderní povídky.

STÁHNĚTE SI

Jak stáhnout e-knihu

E-knihy vybírejte na stránce e-knihovna.cz

  • Najdete na ní TOP žánrové a tematické výběry (detektivky, cestopisy,dramata aj.).
  • Přehled všech dostupných e-knih se otevře po kliknutí na odkaz E-KNIHY (zcela dole) či VÍCE (na stejném řádku zcela vpravo).
  • Při výběru vám může pomoci filtr UPŘESNIT HLEDÁNÍ.
  • Podrobnosti o vybraném titulu naleznete po kliknutí na obálku knihy.
  • Kliknutím na tlačítko ZÍSKAT u vybraného titulu zobrazíte nabídku formátů ke stažení nebo k prohlížení online.
  • Zvolte vhodný formát pro vaše zařízení: PDF na monitory, EPUB pro čtečky, tablety a telefony, PRC pro čtečky Kindle.

Ilustrační obrázek v perexu: "https://pixabay.com/cs/photos/spisovatel-psac%C3%AD-stroj-autor-psan%C3%AD-1421099/.