Vybíráme
24. 1. 2024, WEBREDAKTOR

Připomínáme si výročí 100 let od smrti Franze Kafky. Kulturní aktivity budou velkorysé a ani my u toho nebudeme chybět.

Čteme Kafku, protože se sluší a patří mít ho přečteného, předtím nás bombardují tuny kafkovských zplodin a spadů, které předznamenávají náš názor, jako tomu bývá – Biblí počínaje – u všech těch velkých knih, jejichž částečky vdechujeme s okolním vzduchem.
Václav Jamek – Muž, který se nikdy nesmál (Souvislosti 1/2003)

100 let od smrti Franze Kafky


Franz Kafka v roce 1923

Franz Kafka (3. července 1883 Praha – 3. června 1924 Kierling u Klosterneuburgu) je dnes už víc mýtus než známý spisovatel. Už se ví všechno o jeho životě, víme, co Kafku pronásledovalo ve vztahu k otci, ví se o jeho nenaplněném vztahu se snoubenkou Felici Bauerovou, ví se, na co chodil do kina, ví se, jak trávil své poslední dny, jaké měl názory na to či ono. Máme k dispozici obrovské kvantum literatury o Kafkovi, máme i cosi jako jeho spisy. Mluví se o něm jako o předjímateli hrůz dvacátého století, ale mnozí si myslí, že dnes co do aktuálnosti prohrává s Georgem Orwellem. Ale jak je tomu doopravdy? Jsou to především Kafkovy knihy a jeho jedinečný pohled na lidskou bytost, co nás k pražskému rodákovi stále poutá.


Hrob Franze Kafky na Novém židovském hřbitově

Kafkův hrob na Novém židovském hřbitově připomíná krystal. V Kafkově podání je člověk, jeho touhy i pozemské hemžení proměnlivé a matoucí jako světlo, které skrz takový krystal prochází. Člověk je nepoznatelná a jen „přibližná“ bytost. Kafkovo dílo nám to znovu a znovu připomíná. A nakonec i Kafkův zdánlivě obyčejný, nenápadný a spořádaný život, pod jehož měšťanskou slupkou se ale skrýval neklid i vášeň, je podobně matoucí. Franz Kafka byl extrémně nadaný pozorovatel světa a lidské skutečnosti, byl to spisovatel, který hluboce rozuměl těkavým náladám a nuancím lidské duše. Dnes by se řeklo: geniální psycholog.

Výročí 100 let od smrti Franze Kafky je příležitostí si připomenout nejen jeho osobnost, ale především jeho dílo, které dosud neřeklo své poslední slovo.

Co chystáme


Oficiální vizuál ke kafkovskému výročí

Městská knihovna v Praze se prostřednictvím partnerské organizace Praha město literatury účastní projektu Kafka 2024, který vznikl z iniciativy Nadace Adalberta Stiftera už v roce 2022. Projekt má záštitu ministra kultury ČR a pověřenkyně spolkové vlády pro kulturu. Na webu Praha město literatury v těchto dnech dokončujeme samostatnou podstránku věnovanou výročí a aktivitám, které se plánují v Praze.

Ve spolupráci s Básníkem města Prahy Petrem Borkovcem a dalšími autory se připravuje vznik textů, ve kterých se různí spisovatelé a básníci budou věnovat osobnímu pohledu na Franze Kafku nebo na jeho dílo. Mělo by se uskutečnit i několik akcí věnovaných dětem a mládeži, kromě přednášek a besed by to měla být i literární a výtvarná soutěž. Plánujeme i oblíbené pražské literární vycházky.

Kafkaesque v Galerii DOX


Plakát k výstavě Kafkaesque

Jednou z prvních akcí, kterou můžete navštívit, je výstava Kafkaesque v Galerii DOX, která bude zahájena 9. 2. 2023 a zaměřuje se na reflexi Kafkova díla v současném výtvarném umění. Čtenáři Městské knihovny v Praze tuto výstavu mohou navštívit a po předložení čtenářského průkazu získat 10% slevu na vstupném. V průběhu celého roku se pak plánují další výstavy, přednášky a odborné konference.

www.dox.cz/program/kafkaesque

Mohlo by vás zajímat

Fotografie Franze Kafky – anonymous Unknown author, Public domain, via Wikimedia Commons. Vizuál pochází z partnerského webu Kafka 2024. Fotografie hrobu Franze Kafky: archiv knihovny.