Knihy
5. 2. 2024, WEBREDAKTOR

Jaké knihy se objevily tento týden k půjčení? Dvě knihy poezie a tři knihy odborné literatury i non-fiction.

Projděte si náš výběr nebo si všechny novinky můžete prohlížet na stránce www.mlp.cz/novetituly. Tip! Novinky si můžete také každý týden stáhnout ve formátu PDF.

Baudelaire, Charles: Květy zla a jiné básně

Stěžejní dílo francouzského básníka Charlese Baudelaira (1821–1867).

Tento reprezentativní výbor, anotovaný a komentovaný překladatelem Jiřím Pelánem, je snahou o novou překladovou verzi Baudelairových básní v návaznosti na předchozí pokusy.

PŮJČTE SI

Kinter, Vojtěch: Patrný rub věci

Prvotina pražského básníka nejmladší generace, svěží nové slovo v novém vnímání světa poezie.

Drásavá poezie Vojtěcha Kintera rezonuje ostrými kontrasty, v nichž se objevuje konečnost a pomíjivost života v obrysech zcela původní metaforičnosti a hluboké obraznosti. Odvrácenou tvář nejen lidského bytí pozoruje básník až s chladnou dokumentárností, ať už je to při úvaze nad křehkostí existence motýlů nebo nad stromy napadenými chorobami. Tady všude se projevuje onen rub věcí, otazníky a povzdechy nad neutěšenou konkrétní situací, které vrcholí v závěrečném druhém oddílu. Neboť právě v něm jde o vše, právě v něm je člověk na pokraji zhouby, kdy opouští prostor a ustupuje do stěn, kdy „tuby od léků jsou prázdné“, kdy „slzy stékají po tváři“ a navždy se ztrácí touha či snaha alespoň po slabém náznaku úsměvu.

PŮJČTE SI

Strauss, Leo: Perzekuce a umění psát

Kniha je souborem esejů, jež spojuje téma vztahu politiky a filosofického spisovatelství.

Leo Strauss ukazuje na výkladu děl tří židovských myslitelů (Maimonides, ha-Levi, Spinoza), že vznik řady filosofických spisů, včetně těch náležejících do hlavního kánonu západní tradice, byl zásadně ovlivněn snahou jejich autorů vyhnout se politickému pronásledování. Tato snaha vedla k vytvoření specifického umění, jež autorovi umožňuje sdělit, co sdělit chce, aniž by to přitom — s ohledem na politickou situaci — musel říkat otevřeně. Toto spisovatelské umění, jež je vlastní celé tradici politického myšlení až do osvícenství, zahrnuje kombinaci spolehlivé komunikace se znalým čtenářem a dovedného skrývání důležitých částí nauk, zvláště těch, které mohou být považovány za neortodoxní.

PŮJČTE SI

Komenský, Jan Amos: Lekce lidskosti

Knížka obsahuje 52 aktuálních zamyšlení na každý týden v roce, vybraných z děl, spisů a dopisů Jana Amose Komenského v kontextu jeho životních etap i útrap. Krátké komentáře editora součástí textu.

PŮJČTE SI

Bartoníček, Radek:…a pak bylo ticho

Kniha je svědectvím o ničivém tornádu z roku 2021, které zasáhlo také Moravskou Novou Ves. Obsahuje výpovědi svědků, situační fotografie se zničenými domy, příběhy o záchraně a pocitech lidí i příkladech pomoci.

PŮJČTE SI

Mohlo by vás zajímat

Půjčil si knihu někdo jiný? Pak si ji můžete rezervovat, a to online v katalogu nebo při osobní návštěvě pobočky. Až bude rezervace připravena k vyzvednutí, budete o splnění informováni. Pozor! Rezervace je placená služba, stojí 25 Kč
– viz ceník služeb.

Ilustrační obrázek v Perexu: Pixabay.com.